Lite permittering i Nord-Norge

Mer enn 85 prosent av Lederne hovedtillitsvalgte i region Nord sier de har drift nærmest som normalt hos sine arbeidsgivere. Men de er noe spent på situasjonen som kommer etter påske.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Wikipedia / Trond Henningsen
Dato

Ledernes seksjon for arbeidsliv og juss har foretatt en undersøkelse blant hovedtillitsvalgte i region Nord. Dette ble gjort for å få en oversikt over hvilke effekter korona-situasjonen har skapt i deres bedrifter så langt.

Hovedkonklusjonen er klar; det er minimalt med permitteringer så langt, selv om det er noe usikkert en stund etter påske. Det framkommer også i Ledernes egne statistikker over antall permitterte medlemmer.

Transportutfordringer

Noen produksjonsbedrifter, både innen matvarer og industriråstoffer, ser en nedgang i etterspørsel hos europeiske og amerikanske kunder. Man ser en begynnende vekst i asiatiske markeder, siden koronasituasjonen i deler av Asia er på tilbakegang.

– Hvis det blir en realitet med økt etterspørsel i Kina, forventer vi problemer med transport til Kina fordi vi er avhengig av rask transport, og fraktfly med ledig plass. Det er vanskelig å oppdrive nå, når antall avganger av passasjerfly med fraktkapasitet er sterkt redusert, sier en av Ledernes tillitsvalgte.

Andre utfordringer

De fleste oppgavene innen arbeids- og inkluderingsbedriftene løper, selv om mange jobber hjemmefra og også ivaretar klienter og deltakere gjennom digitale kommunikasjonsplattformer.

– Noen typer av produksjon og arbeidstreningsplasser er imidlertid delvis stoppet opp. Andre igjen fyller samfunnets løpende behov, og det synes vi er synd. Kanskje mest fordi det rammer de som sårt trenger et lavterskel-tilbud, mener flere av de tillitsvalgte i denne bransjen.

En del bedrifter med produksjon deler personalressursene for å minimere smitterisikoen mest mulig. Dette gjør dem ved at så mange som mulig innen stab og ledelse holder seg hjemme hvis de ikke må delta i produksjonen.

Noen arbeidsgivere har forhåndsvarslet at de kan komme til å iverksette formell varsling på ganske kort tid. Dette er imidlertid litt avhengig av hvordan situasjonen ser ut etter påske og tiltak fra myndighetene.

– Vi tror nok forhåndsvarslingene er mer en sikring enn en realitet slik vi ser situasjonen, men også vi håper på at ting endrer seg den positive veien, er det flere tillitsvalgte som uttrykker seg.