Lønnsoppgjøret: Frontfaget i havn

Søndag 11. april ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Det vil si at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området anslås til 2,7 prosent i 2021.

Dette er den økonomiske rammen for oppgjøret og uttrykker et gjennomsnitt. Det vil si at det ikke er bestemmende for forhandlinger i enkelte bedrifter eller områder der resultatet kan bli høyere eller lavere.

For Ledernes medlemmer som er omfattet av Lederavtalen mellom Lederne og NHO, og som nå skal gjennomføre lokale forhandlinger, skal forhandlingene da baseres på de fire kriterier i Lederavtalen:

  • bedriftens økonomi
  • produktivitet
  • framtidsutsikter
  • konkurranseevne