– Må slippe karantenehotell

Lederne opplever økende frustrasjon og sinne fra ansatte i norske selskaper som har bostedsadresse utenfor Norge. Personer vaksinert i Norge slipper nå karantenehotell hvis de kan dokumentere det når de ankommer Norge. Dersom man har fått vaksinen i utlandet, derimot, slipper man ikke unna karantenehotell. Nå tar Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen dette opp i et eget brev til regjeringen.

Dato
Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

I brevet til helse- og omsorgsministeren, med kopi til justis- og beredskapsdepartementet og lederne for Stortingets justiskomité og helse- og omsorgkomité, skriver Ingvartsen blant annet at det blir stadig vanskeligere å forstå hvorfor ikke også utenlandske ansatte som kan fremvise vaksinesertifikat slipper karantenehotell.

– I stor grad blir man vaksinert med samme vaksine. Disse reglene er ikke konsistente, og signaliserer at man ikke har tillit til vaksinesertifikater utstedt i andre land.

– Mange av våre medlemmer og deres kollegaer har det siste året hatt over 100 dager på karantenehotell. Mye av dette skjer på fritiden uten kompensasjon. Familierelasjoner er under sterkt press, og det er en ekstrem frustrasjon hos mange. Dette er ansatte som fra før er pålagt svært strenge restriksjoner på mange områder. Vi ser derfor med bekymring på hvordan de nå rammes urettferdig av den siste endringen, skriver Ledernes forbundsleder.