Mange vil kombinere jobb og pensjon

Nesten seks av ti sier de vil fortsette å arbeide deltid samtidig som de tar ut pensjon.

Det går fram av Norsk seniorpolitisk barometer 2012, som ble lagt fram tirsdag. 11 prosent kan tenke seg å fortsette i heltid, mens 21 prosent vil slutte helt å arbeide.
Statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) fra Arbeidsdepartementet synes tallene er positive, men ser større potensial.
Vi ser eldrebølgen komme. Hvis vi ikke håndterer det, så vil jeg si det så sterkt som at den norske velferdsmodellen kommer til å fases ut. Det er såpass mye som står på spill, sier Støstad.
Den nye pensjonsreformen gir mulighet for å ta ut pensjon etter fylte 62 år, samtidig som man fortsetter å arbeide. Reformen trådte i kraft ved nyttår i fjor.
Et sentralt mål i arbeidslivspolitikken er å få alle over 50 år til å øke sin yrkesaktivitet med i gjennomsnitt seks måneder.
Hvis vi lykkes med det, får vi en formidabel gevinst for samfunnet. Vi snakker kanskje om 15.000 årsverk eller en verdiskapning på rundt 10 milliarder kroner, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.
Les hele artikkelen på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Organisasjonsnytt