Inge Andersen i Ledercasten:

Mannen bak dobbeltdans, enkeltdans og padling på ski

Inge Andersen snakker om sine nesten 25 år i Norges Idrettsforbund, om hvordan man kan formes av både Oddvar Brå og Nelson Mandela, og han gir gode råd til dagens ledere.

Dato

Inge Andersen har ikke vært redd for å stå for sine meninger og kjempe frem nyvinninger, selv når de etablerte og erfarne strittet imot. I de periodene har det vært godt å ha gode rollemodeller å støtte seg på. Samtidig er lederstilen hans  påvirket av det å være yngst i en søskenflokk på ni – han har alltid fokusert på teamarbeid og lagspill.

Du må få flokken til å jobbe i fellesskap, samtidig må du gjøre mye selv og jobbe med glede.

Inge Andersen

Som leder i idretten har han kjent på utfordringene ved å jobbe i en organisasjon basert på lidenskap og dugnadsånd samtidig som det forventes ekstremt høy profesjonalitet av ledelse og støtteapparat.

Balanse i eget liv finner han gjennom å komme seg ut i naturen, trene, og støtte seg på gode venner. Inge har noen konkrete råd til andre ledere:

  • Led situasjonsbasert ut ifra det du skal løse til enhver tid, ledelse er ikke en statisk jobb.
  • Vær et forbilde for dine medarbeidere.
  • Ta ansvar! Ikke la dine ansatte i stikken.
  • Smil og vær glad.
  • Ansett de som er bedre enn deg og kjenn dine egne svakheter.

LederCast-episodene slippes ukentlig og du kan høre de på våre hjemmesider, på Spotify, iTunes og i andre kanaler.

Om LederCasten

I en uformell samtale med kjente samfunnsaktører blir vi bedre kjent med gjestene tanker om hva god ledelse er og hvordan det bør utøves – både i arbeidslivet og ellers. Vår faste programleder Sverre Simen Hov spør våre gjester hva god ledelse er og hvordan det ser ut i praksis. I tillegg har vi to faste spalter – «Jobbintervjuet» og «Hverdagsledelse» – hvor vi utfordrer gjestene på dilemmaer fra hverdagen og klassiske spørsmål man møter i et jobbintervju. Det skal vise seg at latteren sitter løst.

Publisert i Nytt fra Lederne