Inge Andersen i Ledercasten:

Mannen bak dobbeltdans, enkeltdans og padling på ski

Inge Andersen snakker om sine nesten 25 år i Norges Idrettsforbund, om hvordan man kan formes av både Oddvar Brå og Nelson Mandela, og han gir gode råd til dagens ledere.

Sist oppdatert

Inge Andersen har ikke vært redd for å stå for sine meninger og kjempe frem nyvinninger, selv når de etablerte og erfarne strittet imot. I de periodene har det vært godt å ha gode rollemodeller å støtte seg på. Samtidig er lederstilen hans  påvirket av det å være yngst i en søskenflokk på ni – han har alltid fokusert på teamarbeid og lagspill.

Du må få flokken til å jobbe i fellesskap, samtidig må du gjøre mye selv og jobbe med glede.

Inge Andersen

Som leder i idretten har han kjent på utfordringene ved å jobbe i en organisasjon basert på lidenskap og dugnadsånd samtidig som det forventes ekstremt høy profesjonalitet av ledelse og støtteapparat.

Balanse i eget liv finner han gjennom å komme seg ut i naturen, trene, og støtte seg på gode venner. Inge har noen konkrete råd til andre ledere:

  • Led situasjonsbasert ut ifra det du skal løse til enhver tid, ledelse er ikke en statisk jobb.
  • Vær et forbilde for dine medarbeidere.
  • Ta ansvar! Ikke la dine ansatte i stikken.
  • Smil og vær glad.
  • Ansett de som er bedre enn deg og kjenn dine egne svakheter.

LederCast-episodene slippes ukentlig og du kan høre de på våre hjemmesider, på Spotify, iTunes og i andre kanaler.

Om LederCasten

I en uformell samtale med kjente samfunnsaktører blir vi bedre kjent med gjestene tanker om hva god ledelse er og hvordan det bør utøves – både i arbeidslivet og ellers. Vår faste programleder Sverre Simen Hov spør våre gjester hva god ledelse er og hvordan det ser ut i praksis. I tillegg har vi to faste spalter – «Jobbintervjuet» og «Hverdagsledelse» – hvor vi utfordrer gjestene på dilemmaer fra hverdagen og klassiske spørsmål man møter i et jobbintervju. Det skal vise seg at latteren sitter løst.

Publisert i Nytt fra Lederne