Medaljer for lang og tro tjeneste hos Norges eldste barnehage

Tirsdag 29. mai fikk Ledernemedlemmet Eva Hop Johannessen (t.v.), sammen med Ottar Foss og Hanne Lunde, Det kongelige selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste under en høytidelig overrekkelse i Bergens Barneasyl, Norges eldste barnehage fra 1841.

Dato
Barnehagens styrer gjennom en årrekke, Bente Borgen, delte ut medaljene.

Medaljen representerer en lang tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakernes innsats og betydning. Johannessen, Foss og Lunde har tilsammen gitt 115 år til barnehagen i Bergen sentrum. Langt mer enn arbeidstiden sin har de tilegnet barn, foreldre, personale og hus.

Mange er bergenserne som har fått en god pedagogikk, et trygt fang og gode, trøstende klemmer her.

– Vi ville valgt samme yrke og samme arbeidssted på nytt om vi hadde hatt mulighet til det, sier de.

Gratulerer så masse!

Publisert i Barnehager