Medbestemmelse under press

Det kan ikke være noen tvil om at tillitsvalgtes og fagorganisasjonenes innflytelse og medbestemmelse er under press i mange bedrifter og offentlige etater. Det vises klart i funnene til Medbestemmelsesbarometeret som ble presentert mandag.

Tekst
Tor Hæhre
Foto
Anette Light
Dato

Mye av dette skyldes nye ledertrender og at arbeidslivet har endret seg mye de seneste årene. Likevel kan man ikke bruke begreper som «alarmerende» eller «skremmende» om utviklingen, men det er all grunn til å være meget oppmerksom på utviklingen, og se faresignalene og gjøre noe med dem før utviklingen kommer alt for langt.

Dette ble en form for konklusjon da Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) presenterte konklusjonene i Medbestemmelsesbarometeret på et seminar på Høyskolen Oslo og Akershus mandag 7. november. Bak utarbeidelsen av rapporten står, sammen med Lederne, Legeforeningen, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, FLT og SAFE.

Til venstre leder i Forbundet for Ledelse og Teknikk i LO (FLT), Jonny Simmenes og til høyre sentralstyremedlem i Legeforeningen Christian Grimsgaard. I panelet deltok også representanter for SAFE, Politiets Fellesforbund og Forskerforbundet.
Vi ønsker ikke mer turbulens i arbeidslivet. Derfor er det viktig å ta signalene i Medbestemmelsesbarometeret på alvor og stå sammen på arbeidstakersiden i kampen mot utviklingen av en mer autoritær lederstil i bedriftene og offentlige etater, sa politisk rådgiver Tor Hæhre (i midten) under paneldebatten. Til venstre leder i Forbundet for Ledelse og Teknikk i LO (FLT), Jonny Simmenes og til høyre sentralstyremedlem i Legeforeningen Christian Grimsgaard. I panelet deltok også representanter for SAFE, Politiets Fellesforbund og Forskerforbundet.

I sine innledninger sa bl.a. AFI- forskerne Eivind Falkum og Bitten Nordrik at 45 prosent av respondentene hadde svart at de oppfattet arbeidslivet å ha blitt mer autoritært, mens 10 prosent mente arbeidslivet hadde blitt mer demokratisk. Men samtidig er det en det forskjeller når det gjelder privateide norske bedrifter, offentlige etater eller privateide utenlandske bedrifter. I de to sistnevnte kategoriene opplever mange at en mer autoritær lederstil er mer framtredende enn i privateide norskeide bedrifter.

En mer autoritær lederstil kjennetegnes av mer styring fra toppledelsens side på bekostning av kommunikasjon, medvirkning og medbestemmelse, mer bruk av effektivitetsmålinger og rapportering, og større grad av krav om  lydighet framfor lojalitet.

– Vi ser at prinsippene om samarbeid, medbestemmelse, dialog og partsbasert enighet er presset av økt bruk av konkurranse, individuell målstyring, økt bruk av straff og belønning og en større grad av styring generelt i mange av våre medlemmers bedrifter. Det er i seg selv en trussel mot topartssamarbeidet, og for den saks skyld hele den norske modellen med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Vi har hatt stor suksess med dette samarbeidet i norsk arbeidsliv i årtier, og vi ønsker ikke et arbeidsliv preget av mer turbulens og uro. Det er derfor viktig å være oppmerksom på faresignalene og motarbeide dem, noe dette Medbestemmelsesbarometeret gir klare signaler om, og slik vi også har sett trendene i Norsk Ledelsesbarometer helt siden 2008, kommenterer politisk rådgiver i Lederne, Tor Hæhre, i paneldebatten etter innledningene.

Fra Lederne var også nestleder Liv Spjeld By og markedskoordinator Anette Light til stede.

Publisert i Nytt fra Lederne