en voksen person med gul genser som signerer et dokument. Vilkår for permitteringer

Midlertidige endringer i permitteringsreglene

Lederne og NHO ble i forrige uke enige om en midlertidig endring i permitteringsreglene slik at det blir lettere å ta permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid. Enigheten er basert på samme avtale som er inngått mellom LO og NHO.

Tekst
Seksjon for arbeidsliv og jus
Dato

Partene har diskutert muligheten for å gjenoppta aktivitet av nedstengt virksomhet og gjeninnta permitterte medarbeidere i den spesielle situasjonen vi nå står i knyttet til pandemien. Det at virksomheter på kort varsel kan bli nødt til å stenge, skaper stor økonomisk usikkerhet og belastning for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette er en medvirkende årsak til at mange virksomheter er tilbakeholdne med å gjenåpne aktiviteten i virksomheten.

Partene ønsker derfor å legge til rette for en løsning hvor utilsiktede effekter av permitteringsreglene søkes redusert. Dette gjøres ved å lage en midlertidig praktisering av reglene i Hovedavtalen § 8-3(7) om adgangen til midlertidig inntak av arbeidstaker under permitteringsperioden.

Partene er enige om at arbeidsperioden som kan benyttes uten at fortsatt permittering skal regnes som ny permittering, utvides fra 6 til 10 uker fram til 30. september 2021. Pågående arbeidsperiode som videreføres etter denne dato anses som ordinært inntak i arbeid.

Iverksettelse av ovennevnte er betinget av at det foreligger lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt, og at regjeringen bekrefter partenes forutsetninger for denne enighet.

Se ellers protokollene mellom Lederne – NHO, og mellom NHO- LO.