– For mye midlertidighet truer sokkelsikkerheten

De siste årene har bruken av bemanningsbyråer med ansatte uten lønn mellom oppdragene og korte og midlertidige kontrakter økt i Nordsjøen. - Dette er en trussel for HMS-arbeidet, mener tillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård.

Dato
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård.
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård.

– Ved bruk av underleverandører med korttidsleie mistes den sterke tilknytningen til den arbeidsplassen man er på. Den enkelte blir mest opptatt av å tenke på mulighetene for nytt oppdrag i stedet for å konsentrere seg om situasjonen der og da. Slik bygger man ikke en god HMS-kultur – den må bygges stein på stein i et forpliktende samarbeid mellom stabile arbeidsgivere og stabile arbeidstakere, mener han.

Ødegård understreker at dette dreier seg om trygghet og forutsigbarhet ikke bare for de ansatte, men også for deres familier, bedriftene og samfunnet som helhet.

– Vi kan ikke trå feil her – til det har vi sett at konsekvensene kan bli så ufattelig store. Vi i Lederne tar temaet videre på alle arenaer der vi er til stede i trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter, understreker han.