Mindre mobbing på jobben

28.01.08 Mobbing på arbeidsplassen har vært et hett tema i mediene det siste året, likevel viser undersøkelser at stadig færre opplever å bli mobbet på jobben.

Dato

Etter at mobbing på arbeidsplassen for alvor ble tatt på opp for noen år siden, har det vært en reduksjon i antall tilfeller av mobbing på norske arbeidsplasser. Mange ledere har nå fått øynene opp for hvordan mobbing hemmer bedriften i tillegg til enkeltpersoner, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i organisasjonen Lederne.

En fersk undersøkelse fra den danske søsterorganisasjonen til Lederne viser at mobbing er på vikende front på danske arbeidsplasser. I 2005 oppga én av to ledere at de kjente til at en eller flere medarbeidere ble mobbet av kolleger over en lengre periode. I dag er andelen sunket til to av fem.

Flere varsler
Brekke tror den danske undersøkelsen også kan være beskrivende for forholdene her i landet. Den positive utviklingen vi nå ser på arbeidsplasser skyldes først og fremst det arbeidet som har satt søkelys på mobbing over tid, ikke nødvendigvis konflikten mellom Valla og Yssen, sier Brekke. Organisasjonen Lederne har i en årrekke tatt opp mobbing jevnlig på HMS-konferanser.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2007 ble varslet om flere mobbesaker enn i 2006. Ifølge norske forskere betyr ikke dette at det mobbes mer på jobben, men at flere sier ifra om mobbingen.

Mindre mobbing i oppgangstider
Vi har i dag svært god oversikt over hvor mange nordmenn som blir mobbet på jobben i Norge. Dette antallet ligger på rundt fem prosent, noe som betyr at vi har fått en halvering av mobbing siden midten av 90-tallet, sier professor Ståle Einarsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

I fjor publiserte Einarsen rapporten Et brutalt arbeidsmiljø?, der han hevder at arbeidet mot mobbing som startet etter at blant annet statsminister Kjell Magne Bondevik tok opp temaet i sin nyttårstale i 2004. Han mener også at de vedvarende økonomiske oppgangstidene har redusert jobbmobbingen i Norge.

Så lenge det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og enkelt for arbeidstaker å bytte jobb, er norske ledere nødt til å passe på at folk behandles skikkelig, sier Einarsen.

(Pressenytt)

FAKTABOKS

Om Lederne:
– Lederne er en frittstående, partipolitisk uavhengig organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger.
– Organisasjonen har omkring 15 000 medlemmer på landsbasis fordelt på 7 regioner og 125 avdelinger.

Kilde: www.lederne.no

Bildetekst:
Forbundsleder i organisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke, mener mobbing i dag blir tatt svært alvorlig av norske ledere. Foto: Sverre Simen Hov

Kontaktperson:
* Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, mobil 982 88 861
Denne saken er skrevet av Pressenytt for Lederne. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.