Minneord over Knut Selnæs

Ledernes avdeling Trondheim har skrevet et minneord i forbindelse med bortgangen til mangeårig tillitsvalgt Knut Selnæs.

Dato

Det var med tungt hjerte vi mottok beskjed om Knuts bortgang og vi føler med familien i sorgen.

Knut ble medlem av Lederne i 1980, som den gang het Norges Arbeidslederforbund, NALF. Knut var engasjert og viste tidlig interesse for organisasjonsarbeid, og ble første gang valgt inn i styret for Trondhjems Arbeidslederforening i 1982.

Videre ble han valgt som sekretær i 1993, nestformann i 1995 og var der frem til 1996 og ble valgt som formann for avdelingen i 1996 og bekledte dette vervet frem til 2008, dvs. 12 år som leder. Han ønsket selv å fratre som leder i 2008, men takket ja til å bidra som styremedlem og har vært det til i mars i år.

Knut la ned et betydelig arbeide for avdelingen, var godt likt og respektert. Det ble en god periode med han som leder. Han engasjerte seg også i sentrale saker i Lederne. Deltok på utallige møter i distriktet og i regionen.
Har vært distriktsleder for Sør- og Nord-Trøndelag, samt kongressmedlem og medlem av valgkomiteen i Lederne sentralt.

I år 2000 ble han tildelt forbundets 20-års merke og ved avdelingens 100-årsjubileum i 2008 fikk Knut meget fortjent forbundets hedersmerke.

På vegne av oss alle i Lederne avd. Trondheim ønsker vi å lyse fred over Knut Selnes sitt minne.

Tale i forbindelse med bisettelsen av Knut Selnæs.

Publisert i Region Midt-Norge