Når sjefen spør om du er fornøyd med utseendet

Oslo: – Medarbeiderundersøkelser blir stadig mer personlige og nærgående. Dette kan oppleves krenkende for arbeidstakerne, advarer Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Sist oppdatert
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 avdekker at bedrifter går nye veier for å kontrollere sine ansatte – nå vil de også vite om du har funnet meningen med livet.

I februar i år gjennomførte Universitetet i Tromsø et såkalt følgeforskningsprosjekt på vegne av Tromsø kommune. Hensikten var å få ned sykefraværet ved å måle kommuneansattes opplevde lykke og livskvalitet. Prosjektet ble imidlertid ikke godt mottatt av de ansatte. Egenrangering av nærgående formuleringer som «Jeg forstår meningen med mitt liv» og «Er du fornøyd med ditt utseende» fikk flere ansatte til å se rødt.

– Når slike målinger sammenstilles og blir til sannheter om ansatte i ulike yrker, fungerer de som en form for sosial og psykologisk kontroll. Ikke minst gjennom de forestillingene en del toppledere og HR-direktører har om hva som er en idealarbeidstaker, sier forbundsleder i organisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

Ansatte skal nyte jobben
Norsk Ledelsesbarometer gjennomføres av De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte for Lederne. Om lag 2500 mellomledere og tillitsvalgte har svart på årets undersøkelse.

Forsker Bitten Nordrik er en av forfatterne av årets ledelsesbarometer. Hun mener undersøkelsen fra Tromsø gir en forsmak på neste generasjon medarbeiderundersøkelser.

– Gjennom denne undersøkelsen kartlegges private og sensitive opplysninger om den ansatte. Nå holder det ikke lenger å like jobben din. Du skal gå så opp i den at du skal nyte den både med hode og hjertet.

"Det orwelliske arbeidsliv?" - hovedrapporten fra Norsk Ledelsesbarometer 2014.

«Det orwelliske arbeidsliv?» – hovedrapporten fra Norsk Ledelsesbarometer 2014.

På nivå med en løgndetektor
Nordrik intervjuet i høst flere tillitsvalgte i kommunen som ga klart uttrykk for at de opplevde undersøkelsen som autoritær, kontrollerende og på «nivå med en løgndetektor».

– Problemet med denne undersøkelsen er at det ikke kommer klart fram hvordan arbeidsgiver skal nyttiggjøre seg informasjonen. Et slikt spørreskjema etablerer forestillinger om idealarbeidskraften; en lykkelig arbeidstaker er en produktiv arbeidstaker, og lykkelig er du om du er tilfreds med utseendet, har funnet meningen med livet, blir fullstendig revet med i arbeidet og ikke bare liker, men også nyter jobben du gjør, sier Nordrik, som også kan fortelle at de tillitsvalgte mener budskapet fra ledelsen er klart:

– «Don’t worry – be happy»; jobb med deg selv, tren mer, spis sunnere og konsentrer deg om din helse og din innstilling. Det handler om deg og ansvaret du selv tar for din egen lykke, ikke om at du får flere arbeidsoppgaver eller at tempoet skrus opp!
(Pressenytt)

Om Norsk Ledelsesbarometer:

  • Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne.
  • Ledelsesbarometeret er gjennomført for syvende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.
  • Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer

Om Lederne:

  • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
  • Lederne er organisasjonen for over 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
  • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne

Kontaktpersoner:

  • Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, mobil 982 88 861, e-post jan@lederne.no
  • Lederne, nestleder Tor Hæhre, mobil 982 88 859, e-post tor@lederne.no
  • Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, mobil 915 95 055, e-post sverre@lederne.no