Nasjonal Unge Lederne-konferanse på Voss

Til legendariske Fleischer´s Hotel på Voss helgen 1.-3. september har Unge Lederne lagt sin nasjonale konferanse for å bygge nettverk og dele erfaringer. Lyst til å bli med? Søk nå!

Unge Lederne er for Ledernemedlemmer under 38 år, og ble opprettet i 2012. Utvalget har en observasjonsplass i forbundsstyret, og i dag er det Jana Jarosova som leder utvalget og deltar i styret på vegne av Unge Lederne.

Fleischer´s Hotel er tanken at vakker natur, et spektakulært hotell, inspirerende innledere og spennende mat skal stimulere til kick-off med faglig innhold og debatter om ungt lederskap og hva unge ledere trenger fra Lederne som organisasjon.

Jana Jarosova.

– Jeg håper vi klarer å løfte unge ledere, engasjere de til å påvirke hvordan Lederne skal se ut, skape tilhørighet, bygge nettverk og dele erfaringer på tvers av bransjer, forteller Jana Jarosova.

– Unge ledere er fremtidens stemme, og med innovasjon, digitalisering og nytenkning i ryggen bør de ha en viktig stemme i en organisasjon som Lederne, understreker hun på vegne av Unge Lederne.

Lederne ved veivalg
Forbundsleder Audun Ingvartsen understreker hvor viktig det er å få frem meningene og potensialet til yngre ledere.

– Organisasjonen skal gjennom en omfattende strategiprosess fremover. Yngre lederes kunnskap og tenkning vil være svært verdifull i så måte, understreker han.

Ingvartsen åpner konferansen, der blant annet også hotellsjef Ruben Nilsen Robertsen skal snakke om ungt lederskap og Kristine Bangstad Fredriksen (leder for teknologi og innovasjon hos Kjeldsberg)  skal snakke om ungt lederskap i et digitalt skifte. Den vakre naturen vil brukes til å inspirere kreativitet og nytenkning rundt Lederne som organisasjon.

– Alle i målgruppen bør melde sin interesse for å bli med på Voss, dette vil du ikke gå glipp av, understreker Ingvartsen!