Nordområdene: – Dobling av ressursanslag gir muligheter for næring og miljø

Nye data som nylig ble lagt frem i Hammerfest dobler nå anslaget for uoppdagede ressurser i Barentshavet – geologene tror Norge kan utvinne 10 milliarder fat i det som kalles Barentshavet Nordøst. – Dette kan gi en gylden mulighet for både næringen og miljøbevegelsen, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato
Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

De nye tallene ble lagt frem av Oljedirektoratet på Barentshavkonferansen i Hammerfest, der Lederne lanserte sin nye rapport som synliggjør at petroleumsindustrien og miljøbevegelsen egentlig går hånd i hånd, og at verden blir mer avhengig av olje fra mindre demokratiske krefter som Putin og saudiske prinser om Norge trapper ned in produksjon.

– Konsekvensutredning av nye områder i nord vil gi oss kunnskapen vi trenger for å utvikle nye arbeidsplasser over hele landet og sørge for at dette gjøres uten at det går ut over miljøet. Slik skaper vi muligheter også for kommende generasjoner i stedet for å trekke stigen opp etter oss med generasjone som har nytt godt av dette. Næringen og miljøbevegelsen går egentlig hånd i hånd – bransjen støtter klimaavtalene og jobber kontinuerlig med utviklingen av bærekraftige produksjonsmetoder, sier Ingvartsen.

– Norge sitter på en ressurs som verden trenger i flere tiår fremover. Med mindre norsk oljeproduksjon blir verden mer avhengig av for eksempel saudiske prinser og statsledere som Putin – de får en større rolle i verdenspolitikken. Det burde ikke være ønskelig, påpeker han.

Norges viktigste næring i flere tiår
Så langt er mindre enn halvparten av ressursene på norsk sokkel produsert og det er fortsatt store uoppdagede ressurser. De fleste ligger i Barentshavet. Det kan bli satt ny leterekord i Barentshavet i 2017, og det er i den nyåpnede delen av Barentshavet Sørøst at mulighetene er størst for å gjøre store funn. Det planlegges tre nye utbygginger i området.

I tillegg viser ny kartlegging altså at det er store muligheter også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i den nordøstlige delen av Barentshavet.

– Petroleumsnæringen er, og vil i flere tiår fremover, fortsatt være Norges viktigste næring, understreker Ingvartsen.

Petroleumsnæringen er, og vil i flere tiår fremover, fortsatt være Norges viktigste næring.

Audun Ingvartsen
Ledernes rapport som går gjennom hvorfor konsekvensutredninger er nødvendige for en nasjon som baserer sine beslutninger på fakta.

– Olje og gass forenlig med bærekraftig utvikling
Ledernes nye rapport understreker at når vi skal fortelle historien om Norge, spiller havet og dets rikdommer en av hovedrollene.

– De norske havområdene er syv ganger større enn landområdene våre, og har gjennom historien vært – og fortsetter å være – blant de viktigste næringskildene våre, både gjennom fiske og petroleumsvirksomhet. Noe av det viktigste vi gjør fremover vil være å få tilbake stoltheten i oljenasjonen Norge, for vi har mye å være stolte av. Fornyet stolthet vil være fundamentet for den videre utvikling, heter det i rapporten som kan lastes ned fra linken ovenfor.

– Miljøbevegelsen har også kjempet sterkt for økt miljøbevissthet, og sett fra et internasjonalt perspektiv er Norge de grønneste i klassen. Det skal vi fortsette å være. Teknologiutviklingen i olje og gass vil parallelt være en viktig bidragsyter til videreutvikling av alternativ energi. Ved å bremse i olje og gass, bremser vi de økonomiske forutsetningene i alternativ teknologiutvikling.

– I mediene skapes det et bilde av at olje- og gassindustrien og miljøbevegelsen er motpoler, men de går egentlig hånd i hånd. Bransjen støtter klimaavtalene og jobber kontinuerlig med utviklingen av bærekraftige produksjonsmetoder. Uansett hva vi måtte mene om olje og gassens plass i fremtidens energiscenarier, viser alle troverdige antagelser at olje og gass vil være sentralt i energimiksen de neste tiårene. Vi har den mest energieffektive produksjonen i verden på norsk sokkel, understreker rapporten.

– Norsk ledermodell gir unikt utgangspunkt
Ingvartsen mener vi nå må gi de unge tilbake troen på olje- og gassbransjen, slik at vi får rekruttert den kritiske kompetansen nasjonen trenger de neste 50 år.

– Det er ikke dagens unge som vil oppleve et Norge uten olje, det er barnebarna deres. Den norske ledermodellen gir oss et utmerket utgangspunkt for vårt møte med fremtiden. Det er den demokratiske lederen som skal drive den demokratiske oljen fram i verden. Dette vil i tillegg forsvare Norges posisjon som en ledende velferdsstat og en eksportør av demokratisk olje og gass, samt norske verdier som åpenhet og inkluderende lederskap, understreker han.

Olje- og energiminister Terje Søviknes var innom Ledernes stand på Barentshavkonferansen. Foto: Trond Jakobsen.

Lederne var i tillegg til rapporten synlig til stede med egen stand under Barentshavkonferansen i Hammerfest 24.-26. april.