Her ser du tre av studentene til Ledernes utdannelse. Tre smilende studenter.
Den norske arbeidslivsmodellen

Ny lederutdanning gir uttelling

Etter to år med intensive studier og et unikt samhold, har vårt aller første kull tanker om hva utdanningen har gitt dem, og veien fremover – med en historisk ny utdanning på baken. Noen har blitt head-huntet og andre har blitt samboere. Vi møtte tre av studentene for å høre hva de har av erfaringer fra studiet.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Studiet «Den norske arbeidslivsmodellen» ved Oslo Met har blitt til noe mer enn det foregangsstudentene så for seg da de startet på den skreddersydde ledelsesutdanningen for norske forhold. For denne gruppa, det første kullet som stupte inn i det, har det vært spesielt moro. Vi møter Line Folstad, Linn Fagerberg og Trond Gunnar Frydenlund på Oslo Met.

– Gruppa har blitt sterk sammen. Vi har dratt utrolig mye nytte av hverandres kunnskap og kompetanse. I og med at vi har så forskjellige ledererfaringer, så får vi innspill fra så mange ledelsesmiljøer overalt i Norge, sier Line.

Variert bakgrunn

Studentene har nemlig et vidt spekter med seg inn i klasserommet. Line tar sin første utdannelse innen ledelse. Linn har mangeårig ledererfaring i yrkeslivet og er nå gruppeleder i Høyre, og Trond-Gunnar har vært i lederposisjon i en mannsalder. De fleste av studentene tar utdanningen ved siden av sin faste jobb, og deres dagsaktuelle lederutfordringer blir ofte bragt frem som høyst levende eksempler til debatt.

– Det er klart at når vi er så trygge på hverandre som vi er, så blir det noen spennende debatter ut av det. Argumentene tar vi med oss videre i semesteroppgaver, og ut til firmaene vi jobber for, eller de firmaene vi skal begynne i, forklarer Linn.

Til tider går det en kule varmt, men det ser disse tre studentene bare som et sunnhetstegn.

– Vi hadde en middag her om kvelden med alle studentene, utenom skolens regi, og da diskuterte vi ledelsesrelaterte samfunnsspørsmål. I og med at gruppa er så sammensveiset, så er det rom for å være ærlige med hverandre, og da kan det gå hett for seg i debattene, forklarer Line.

Den praktiske kunnskapen du har om situasjonen på din arbeidsplass overgår ethvert annet konstruert eksempel.

Trond Gunnar Frydenlund

Praktiske dilemmaer

De tre studentene beskriver klassen som et rådgivende kollegium, der de tøffe takene på jobb kan klarnes opp i, og der de ofte henter nye perspektiver og energi. En etterlengtet timeout fra det vanskelige miljøet som ledere til tider kan befinne seg i.

– Det hender ganske ofte at en av oss legger frem et lederdilemma fra jobbene våre, og da sparrer vi om hva som er best å gjøre. Reaksjonene er noen ganger nesten for ærlige, men så blir dilemmaet uttømt og alle lærer noe av det, sier Line.

Trond-Gunnar, som er utdannet i ledelse fra Forsvaret, BI, og har solid ledererfaring på over 30 år, skyter inn:

– Ja, også er det noe helt annet å ha virkelige eksempler fra arbeidsplassen, i motsetning til standard-caser. Den praktiske kunnskapen du har om situasjonen på din arbeidsplass overgår ethvert annet konstruert eksempel. Der det er store klasser med unge studenter uten erfaring, så forblir studiene veldig teoretiske, forklarer Trond Gunnar.

Det første kullet i lederutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen.

Alle tre er enige i at det er godt å ha en tumleplass der de får vurdert sine egne og andres utfordringer som ledere. Det å oppleve at man ikke er alene om en leders utfordringer i jobbhverdagen er verdifullt.

Studiet er nytt, og er dermed ikke kjent blant de fleste ennå, noe studentene tar innover seg. Likevel ser studentene en stor verdi av den personlige utviklingen de får ved å ta det.

– Vi ser at studiet nettopp har startet, og at vi er en pilotgruppe. Men virkningene det vil ha på oss personlig, kursenes innhold og alternative vinkling vil vekke oppsikt i jobbintervjuer og jobbhverdagen videre, sier Linn.

Springbrett for karrieren

Noen av studentene har i løpet av de to årene fått jobb, noen har byttet jobb, og fått et karriereløft som følge av lederutdanningen.

– Jeg har lært så mye. Masse! Jeg har brukt det jeg har lært om det norske arbeidslivet i debatter på jobb, og til og med «vunnet» diskusjonene. Jeg tror at det har noe med å vite noe om grunnlaget for ledelse i Norge, og å ha historie og fakta i bunnen, forklarer Line.

Studentenes politiske bakgrunn har lett for å bli et bakteppe for diskusjonene i gruppen. Selv om flertallet i klassen heller litt mot venstresiden, er det bare utfordrende å være fra høyresiden.

– Det litt politisk orientering her, men ikke så mye at jeg ikke kan være her. Jeg tar med utdanningen inn i det politiske arbeidet for Høyre, og i valgkampen i fjor hadde jeg veldig bruk for perspektivene som vi har vært gjennom her, sier Linn.

– At det er forskjeller i politiske standpunkt er ekstremt lærerikt. I bunn og grunn er vi her fordi vi vil bli gode ledere, tilføyer Line.

På spørsmål om hva det viktigste utdanningen har gitt dem hittil i bachelor-løpet, så er det et par ting som skiller seg ut.

– Vi har blitt tryggere. All den sparringen mellom oss, opp mot teori og praksis, og kunnskapen om norske og utenlandske ledelsesformer opp gjennom historien og til idag, har lært oss mye om hvordan vi vil takle å være ledere der ute, forklarer Trond Gunnar.

Den gode kjemien i gruppa har også påvirket skjebnen til to av studentene i løpet av de første 3 semestrene. Først ble de kjærester, så samboere. Den ene flyttet helt fra Trondheim til Stavanger.

Lederne ønsker samboerne, og alle de andre studentene, lykke til videre.