PBL: – Avvent permitteringer

Verken private eller kommunale barnehager vil tape penger på at foreldrebetaling uteblir i forbindelse med korona-pandemien. Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir. Private Barnehagers Landsforbund er tydelig i sitt råd til sine medlemsbarnehager: Det er ikke grunnlag til å permittere folk så lenge så lenge tilskudd opprettholdes.

Tekst
Redaksjonen
Foto
PBL
Dato

– Det er svært gledelig at departementet og statsråden har tatt vårt initiativ på alvor og kommet frem til en god løsning for alle parter, sier Anne Lindboe i PBL.

Etter et møte mellom PBL og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tirsdag ettermiddag, om finansiering av barnehagesektoren i forbindelse med korona-pandemien, er følgende klart:

Tilskuddene til private barnehager opprettholdes selv om den ordinære driften er stengt.
Staten tar regningen både for kommunale og private barnehager som mister inntekter når foreldrebetaling uteblir.

– Dette er svært viktige avklaringer og veldig gledelig. Barnehagene får arbeidsro til å kunne gjøre en veldig viktig jobb for samfunnet i denne kritiske situasjonen. De ansatte får trygghet for at de ikke vil bli permitterte. Og foreldre får fritak fra foreldrebetaling i en situasjon som for mange oppleves veldig krevende, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.