Nyckeltal ger attraktiv arbetsgivare

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för företag i dag. Men hur vet man vad som gör företaget attraktivt? Ett sätt är att använda nyckeltal. Anders Johrén vet hur det går till. Han arbetar med personalekonomi och nyckeltal på Nyckeltalsinstitutet.

I årsredovisningar och bokslut används ofta nyckeltal för att beskriva hur det står till med företagets ekonomi.
«Men den som tycker att medarbetarna är viktiga för företagets framgång kan använda nyckeltal även när det gäller humankapitalet – medarbetarna», säger Anders Johrén.
För att nå framgång måste företag hitta medarbetare med rätt kompetens och rätt personlighet. Då gäller det att bestämma sig för hur företagets kompetensprofil ska se ut.
«Man kan skapa en kompetensprofil genom att mäta olika faktorer och ta fram nyckeltal. Vi delar in dessa nyckeltal i tre olika typer, struktur, försörjning och reaktion. De två förstnämnda kan företaget styra direkt, reaktionen är konsekvenser av dessa två och kan påverkas indirekt av olika insatser.»
Les mer på chef.se

Publisert i I fokus, Organisasjonsnytt