Nytt medlemsdemokrati:

Nytt medlemsdemokrati: Invitasjon til etableringsmøte i din nye lokalavdeling

Etter en lengre prosess iverksetter Lederne nå det nye medlemsdemokratiet. Du vil fra nå og utover nyåret motta invitasjon til etableringsmøte i din nye lokalavdeling.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Dette er kanskje den mest omfattende organisasjonsmessige endringen i Ledernes 110-årige historie. Vi ønsker at DU blir med og påvirker hvem som skal sitte i de nye styrende organene!

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Nå har du sjansen til å engasjere deg i det nye medlemsdemokratiet, og for hvem som skal representere deg lokalt. Vi håper at du vil benytte deg av retten du har til å påvirke fremtiden for deg som medlem, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Antall lokale avdelinger i Lederne reduseres fra ca. 120 til 18. Regionnivået tas bort, slik at de 18 avdelingene får direkte innflytelse i Ledernes hovedstyre og Ledernes kongress.

Hver avdeling etableres med valg av eget avdelingsstyre og avdelingens representanter til Ledernes hovedstyre og kongress. Valgkomité utpekt av de gamle avdelingene har innstilt kandidater til vervene i den nye avdelingen (se mer info her).

Etableringsmøter

Det skal altså nå avholdes etableringsmøter for avdelingene der også avdelingskontingenten fastsettes. Du som Lederne-medlem får om ikke lenge invitasjon til disse møtene. I noen avdelinger vil det på grunn av store geografiske avstander bli avholdt flere samtidige fellesmøter på ulike steder, og da med digital overføring mellom møtestedene.