Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Tekst
Liv Spjeld By og Jan Olav Brekke
Foto
Håkon Holo Dagestad
Sist oppdatert

2016 har vært et utfordrende år for store grupper av våre medlemmer og nedbemanninger med tilhørende store omstillingsprosesser har vært arbeidskrevende for mange av våre tillitsvalgte og for våre ansatte. Lederne har aldri tidligere i sin 107 år gamle historie hatt så mange permitterte og arbeidsledige medlemmer.

Like før vi gikk inn i dette året skjedde ulykken med COSL Innovator på Trollfeltet og et menneskeliv gikk tapt. Sikkerhet og trygghet i olje- og gassnæringen har hatt høyt fokus i mange år, men året 2016 har enda en gang vist oss at vi aldri kan drive sikkert nok. Turøy katastrofen rammet hele det norske folk og ulykken har preget og preger fremdeles mange. Helikoptersikkerhet skal være i høysetet og vi i Lederne jobber aktivt med dette hver eneste dag. Helikopter er den eneste aktuelle transportform til og fra installasjonene på sokkelen og det er ikke akseptabelt at sikkerheten her blir svekket.

Av andre ting som bør nevnes er oppgraderingen av Njord plattformen på Stord til en kostnad på 350 millioner kroner som skal være ferdigstilt i 2019. Dette er den første plattformen som er bygget etter Norsok standarder og viser tydelig at forholdene i Nordsjøen er krevende når det gjelder kvaliteten på installasjonene. Plattformen skal etter oppgraderingen kunne produsere til etter 2030. De modne feltene som f.eks. Statfjord og Gullfaks får også en mye lenger levetid enn det som opprinnelig var planen.

Vi er for tiden nede i en bølgedal når det gjelder aktiviteten i Nordsjøen, men nye bølgetopper vil komme når også bl.a. Johan Sverdrup feltet kommer i produksjon.

Mange bransjer og landsdeler i Norge har vekst og opplever lavere arbeidsledighet, optimisme og satsning i nye næringer trenger vi. Positive signaler fra nord til sør med mange nye medlemmer som har valgt Lederne som sin organisasjon gir oss tro og bekreftelse på at vi har et godt fotfeste i organisasjonslivet i Norge.

Vi ønsker hjertelig velkommen til 1600 nye medlemmer som valgte Lederne i 2016!

På landsmøtet i november ble Audun Ingvartsen valgt som ny forbundsleder og takket samtidig av Jan Olav Brekke etter 21 år ved roret. Samtidig gav landsmøtet oss et mandat til å satse for vekst i neste periode 2017-2021!

Synlighet, stødig medlemspleie, kompetansetilbud av høy kvalitet og utvikling i takt med yrkeslivet var signalene fra landsmøtedelegatene.

Lederne skal bli en synligere samfunnsdebattant i alle kanaler i 2017. Vi skal tiltrekke oss mange flere medlemmer enn i 2016 og vi skal yte ypperlig service til alle de 17500 medlemmene som vi har. Vi må hele tiden tilpasse oss våre medlemmers behov og endre oss i takt med disse.

Medbestemmelse og arbeidslivets oppbyggede rettigheter skal alltid stå i fokus.

Med respekt, åpenhet og profesjonalitet skaper vi en bedre organisasjon.

Godt Nytt År!