Over 200 deltakere på konferanse i Tromsø

Avdelingen i Tromsø har jobbet lenge med det de kalte årets konferanse i Nord-Norge, nemlig «Å stå i det!».

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

(Bildegalleri finnes nederst i saken.)

Konferansen var også åpen for ikke-medlemmer mot en mindre avgift, og deltakelse på konferansen var så ettertraktet at flere hadde kjørt en til to timer for å kunne delta.

Tromsø-avdelingen hadde sørget for å sette sammen et mangfoldig program. Temaene var i korte trekk digitalisering, å være sjef i eget liv, å stå i det både i krig og fred samt retorikk og kommunikasjon.

På konferansen var det fire foredragsholdere, og det var folk med tung faglig ballast innenfor sine områder, og med evne og vilje til nettopp å stå i det.

Å takle det verste

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By åpnet med å bruke et eksempel på et medlem som kom inn i en tragisk situasjon med et dødsfall i nær familie parallelt med at medlemmet begynte i ny jobb. Medlemmet måtte mobilisere all sin energi til å kunne å stå i sitt livs tøffeste situasjon og samtidig skape søkelys på trafikksikkerhet, et samfunnsområde som åpenbart hadde vært forsømt, og som kanskje var den avgjørende faktor for dødsfallet.

Digitaliseringsekspert Hans Petter Nygaard.

Hans Petter Nygård anbefalte alle å forholde seg til mulighetene og det som skjer innenfor digitalisering – og heller jobbe med det som skjer i stedet for å jobbe imot. Det er fullt legalt å be om opplæring hvis integrering av nye systemer skjer for fort.

Imidlertid er det samtidig viktig å være kritisk til bruk av egne, personlige data og hvor du legger fra deg spor. Det er viktig å huske at f.eks. Siri, din hjelper på en Iphone, aldri kan bli god nok på grunn av de sikkerhetsbegrensinger som er satt på denne tjenesten.

Sjef over sitt eget liv

Lege og psykiater Ingvard Wilhelmsen.

Lege og psykiater Ingvard Wilhelmsen snakket mye hvordan man forholder seg til egen helsesituasjon, og at det viktigste fokuset bør være på det du kan gjøre noe med. Med andre ord å være sjef over sitt eget liv. Han brukte opplagte og hverdagslige situasjoner de fleste deltakerne kunne kjenne seg igjen i, og han brukte mye humor i sitt innlegg i tillegg til sine erfaringer fra sin egen hypokonderklinikk i Bergen.

Oberstløytnant Ole Christian Emaus.

Ole Christian Emaus, oberstløytnant i det norske forsvaret pekte på det å skille mellom det å være leder og det å være faglig ansvarlig. Et annet stikkord var å skape og ha fortrolighet i team man jobber i. Han brukte sin erfaring fra spesialstyrker både nasjonalt og internasjonalt, og kombinasjonen mellom et vanlig familieliv og mye fravær fra hjemmet.

Kroppsspråket teller

Anna Ricknell om kroppsspråk.

Anna Ricknell brukte mye tid på hvordan vi kommuniserer med hverandre. Hun snakket ikke bare om stemmebruk, men mye om evnen til å lytte og evnen til å observere og selv være bevisst på bruk av øyne og ansiktsuttrykk. Hun skapte stort engasjement blant deltakerne, og som hun selv garanterer; få eller ingen gikk uberørt fra hennes avsluttende foredrag.

Avdelingen hadde, ved hjelp av egne krefter og to rådgivere fra Lederne sentralt, en betjent stand.