Pensjon i et nøtteskall – hva bør du som leder og ansatt vite?

Kan du nok om pensjon og reglene om pensjon? Oslolederne ønsker velkommen til kveldskurs om pensjon tirsdag 28. februar i Ledernes lokaler i Storgata 25.

Dato

Pensjon er et område som har vært i rask utvikling de senere årene, og som har vært mye i fokus. Dette gjelder også reglene for pensjon, som har vært gjenstand for mange utredninger, debatter og endringer. Dette foredraget tar sikte på å redegjøre for dagens «pensjonskart» og gjeldende regler for de ulike pensjonsordningene i Norge.

Hovedtemaene som vil bli gjennomgått er:

  • Oversikt over de norske pensjonsordningene («pensjonskartet»)
  • Pensjonsreformen
  • Folketrygden
  • Private tjenestepensjonsordninger
  • Offentlige tjenestepensjonsordninger
  • Avtalefestet pensjon («AFP») i henholdsvis privat og offentlig sektor
  • Individuelle pensjonsordninger
  • Samordning av pensjon: Hva kan gjøres og hva kan ikke gjøres?
  • Oppsummering, status og noen betraktninger om fremtiden

Foredragsholder: Advokat og partner, Simen Lium, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Program

16:30    – Registrering og mingling. Lett servering.
17:00    – Velkommen
17:05    – Kurs
17:50    – Pause
18:00    – Kurs
18:45    – Avsluttende Q&A
19:00    – Sosialisering
20:00    – Slutt

Publisert i Region Øst