Små nåler som er plottet inn på ulike kalenderdager. Illustrasjon til sak om permitteringsperiode

Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Dette tror vi er en god og riktig beslutning, og vil skape ro rundt omkring både på arbeidsplasser og hos de som har vært permittert i lang tid og som har fryktet oppsigelser, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Regjeringen
Dato

Regjeringen besluttet i dag å utvide permitteringsperioden fra 27 til 52 uker. Dette vil lette situasjonen både for næringslivet generelt, men også for permitterte arbeidstakerne som fortsatt vil kunne opprettholde forholdet til sine arbeidsgivere.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

– Usikkerheten er fortsatt så stor i samfunnet at vi så det nødvendig å utvide perioden, selv om antallet permitterte har falt kraftig siden mai måned. Vi må allikevel ta hensyn til bransjer som reiseliv og eksportrettet industri der usikkerheten er særlig stor, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det ligger i kortene at arbeidsgiver med permitterte løpende må vurdere hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permittert. I pressemeldingen annonseres også at det i forbindelse med utvidelsen av permitteringsperioden vil bli en arbeidsgiverperiode II etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Denne perioden blir imidlertid på kun fem dager.

Næringsminister Iselin Nybø (V)

– I store deler av næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden avhjelpe krisen, fordi mange bedrifter risikerer å miste verdifull kompetanse under koronakrisen. Imidlertid må en nødvendig omstilling gjennomføres, og bedrifter med muligheter for vekst får løpende tilgang til kompetent arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

I sin pressemelding påpeker regjeringen at utvidelsen av permitteringsperioden er knyttet til nåværende ekstraordinære situasjon. Det betyr at permitteringer som igangsettes etter 30. juni 2021 vil få fritak for lønnsplikt og dagpenger kun i 26 uker.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Regjeringen har åpenbart lyttet til de fleste arbeidslivsorganisasjoner, og forstått verdien av å bidra til å opprettholde forholdet mellom permitterte arbeidstakere og deres arbeidsgivere. Arbeidsgiverne sikres tilgangen til opparbeidet kompetanse og personalressurser som kjenner driften, og ikke minst sikres en fortsatt lojalitet fra sine arbeidstakere, slår forbundsleder Audun Ingvartsen fast til slutt.