Perspektiv fra NAV-ansatte: – Hva lærer vi nå?

Hverdagen oppleves uvant, og konsekvensene er store for mange. Dette innlegget er skrevet av ledere i NAV som stiller seg selv spørsmålet: Hva lærer vi nå?

Dato

Kronikkforfattere:

  • Line Smedsrud, avdelingsleder NAV Ringsaker
  • Monica Jørgensen, konst. leder NAV Ringsaker
  • Kamilla Østli, leder NAV Løten
  • Tone Strugstad Qviller, leder NAV Stange
  • Hanne Sofie Holmen, leder NAV Hamar
  • Anja Søberg, leder NAV Arbeidslivssenter Innlandet

For tre uker siden «stengte» Norge. Koronaviruset førte til at regjeringen besluttet å stenge barnehager, skoler og arbeidsplasser for å redusere spredning av viruset, og med ett ble Norge et annerledes sted enn det de fleste av oss har opplevd før. Hverdagen oppleves uvant, og konsekvensene er store for mange.

Da Norge gikk inn i kollektiv «lock down», fikk det umiddelbart merkbare følger for mange. Svært mange mennesker ble permittert, og noen har også mistet jobben helt. Overgangen fra yrkesaktivitet til passivitet er enorm, og etter hvert som ukene nå går, kjennes det på kroppen. Utenforskap, som for mange av oss stort sett bare har vært et ord, er blitt noe som angår mange. Plutselig står man der selv; parkert, satt på sidelinja, hjemme, uten et arbeid å gå tilbake til.

Vi vet alle hva teorien sier om det å stå utenfor arbeidslivet: Opplevelsen av meningsløshet, følelsen av å ikke bidra, ikke være nyttig, hvordan det raskt påvirker psykisk og fysisk helse. Nå gjelder det ikke lenger noen få, nå gjelder det ganske mange. Forhåpentligvis vil mange kunne gå tilbake til jobbene sine etter hvert, men vi vil også som nasjon på sikt og over noe tid stå overfor et nivå av arbeidsledighet som vi ikke har sett maken til på svært mange år.

Hva vil det gjøre med oss som fellesskap? Hvordan påvirker det måten vi ser på, tenker om og snakker om utenforskap? Når mange flere kjenner verdien av yrkesdeltakelse på kroppen, vil det kunne føre til at vi lykkes enda bedre med inkludering i arbeidslivet i framtida? Vi tror det, og skal gjøre vårt for å bidra til akkurat det.

Samtidig som arbeidsledigheten har økt dramatisk, og et svært stort antall mennesker har blitt permittert, står andre bransjer og sektorer i motsatt situasjon. Helse og omsorg, både i kommunene og helseforetakene, dagligvarebransjen, transport, landbruk, jordbruk og skogbruk, for å nevne noen, står brått med et stort og udekket behov for arbeidskraft. Her trengs det flere hoder, flere hender.

Dette er vår tids store dugnad. Hvordan kan vi benytte ressursene og arbeidskraften som har blitt satt utenfor i noen bransjer i andre typer jobber og til annen oppgaveløsning, som samfunnet vårt trenger? Hvordan kan vi nå, på en enda bedre måte enn vi har klart tidligere, dra nytte av alle de ressursene som finnes hos mennesker som tidligere ikke har fått innpass i arbeidslivet? Mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med helseutfordringer, mennesker som av ulike grunner har hull i CV-en sin?

Svært mange har registrert kompetansen sin på Arbeidsplassen.no eller andre steder der arbeidsgiverne kan finne dem – det er bra! Det er imidlertid fortsatt mye å gå på. Her spiller vi i NAV en viktig rolle. Vi er i full sving med å kartlegge og mobilisere arbeidskraft til ulike bransjer og sektorer. Det er svært gledelig, motiverende og inspirerende å komme i kontakt med så positive, velvillige, løsningsorienterte mennesker som vi har gjort de siste dagene; folk vil gjerne ta i et tak og bidra i dugnaden. Det er gull verdt i denne situasjonen. Vi mener det ligger mye læring også her; av hvordan folk har vilje, ønske og motivasjon til å bidra i arbeid, også på tross av helsebegrensninger eller andre utfordringer. Kanskje har vi ikke sett det godt nok før?

Når krisen rammer, rammer den noen grupper hardere enn andre. Vi vet at mange deler av landet har grupper som allerede er sårbare, og som allerede er utsatte. Barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa, innvandrerfamilier, mennesker med psykiske helseutfordringer og andre. For disse, og for oss alle, skal velferdssystemet være sikkerhetsnettet. Et solid, velfungerende og trygt velferdssystem henger tett sammen med et aktivt arbeidsmarked og så mange hoder og hender som mulig i arbeid.

For at sikkerhetsnettet skal kunne hjelpe oss når det virkelig trengs også i framtida, må vi sammen både løse situasjonen vi nå står i – og så må vi klare å hente ut nødvendig læring. Nå trengs vi alle.

Publisert i Nytt fra Lederne