Rådgiver/juridisk rådgiver i seksjon for arbeidsliv og jus – Stavanger

Til vårt Stavanger-kontor søker vi en rådgiver med gode faglige kvalifikasjoner i arbeids- og tariffrettslige spørsmål til en fast stilling. Er du interessert, eller kjenner du noen som er det? Ta en titt på denne!

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Lederne
Dato

Til vårt Stavanger-kontor søker vi en rådgiver med gode faglige kvalifikasjoner i arbeids- og tariffrettslige spørsmål. Har du god kunnskap om oljeindustrien og i offshore-arbeid er det en fordel. Stillingen inngår i vår førstelinjetjeneste og innebærer utstrakt kontakt med tillitsvalgte og medlemmer.

Vedrørende spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med konstituert seksjonsleder for arbeidsliv og jus, Frøydis Vandvik Løvdal på tlf: 984 88 110. Søknad og CV kan sendes til jobb@lederne.no.