Rausere norsk arbeidsliv

Oslo: Kjønn, kulturell eller etnisk tilhørighet, alder og seksuell legning er ikke et hinder for rettferdig behandling, mener norske ledere. De siste tre årene har arbeidslivet blitt rausere, viser en ny undersøkelse.

Sist oppdatert

En ny undersøkelse blant 1600 mellomledere viser at rausheten i norsk arbeidsliv blir større. Det gleder forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Hvem du er og hvor du kommer fra betyr stadig mindre for hvordan du behandles på arbeidsplassen. Det viser en undersøkelse gjennomført av Great Place to Work på vegne av organisasjonen Lederne. Undersøkelsen, der 1600 mellomledere svarer på arbeidslivsspørsmål, er nå gjennomført for tredje året på rad. Funnene viser en positiv utvikling i alle spørsmål som angår kjønn, alder, seksuell legning og kulturell tilhørighet.

– Dette er uten tvil positiv lesning. Vi skulle selvfølgelig sett at 100 prosent følte at norske arbeidsplasser ikke diskriminerer. Men utviklingen går riktig vei og viser at kontinuerlig jobbing med likestilling gir resultater, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

På spørsmål om lederne opplever at arbeidsplassen behandler rettferdig, svarer 87 prosent at kulturell eller etnisk tilhørighet ikke hindrer en rettferdig behandling. For seksuell legning er svarprosenten 89 prosent, mens henholdsvis 72 og 83 prosent mener det ikke diskrimineres på alder eller kjønn.

– Nordmenn opptatt av rettferdighet
Jannik Krohn Falck er administrerende direktør i Great Place to Works norske avdeling. Han forteller at Norge som nasjon utmerker seg positivt på likestillingsspørsmål.

– Funnene fra undersøkelsen antyder at norske ledere ligger langt fremme på likestilling, sammenliknet med andre land i Europa. Den viser også at norske ledere i stor grad opplever at alle medarbeidere blir behandlet rettferdig, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning og kulturell tilhørighet. Norske ledere er opptatt av rettferdighet, og må selv føle at dette gjelder for å oppleve at de selv har en god arbeidsplasstrives, sier Krohn Falck.

Han understreker at de som klarer å bygge en god kultur rundt rettferdighet, vil ha et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Viktig med gode rutiner
Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at holdninger sjeldnere er et problem i norsk arbeidsliv, men understreker at dette ikke er nok i seg selv.

– Gode holdninger i seg selv skaper ikke handlinger. Gode handlinger skapes gjennom gode rutiner. Norske arbeidsgivere er lovpålagt å drive et systematisk antidiskrimineringsarbeid i egen virksomhet, sier Claus Jervell, seniorrådgiver i veiledningsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Han forteller at rutiner for å unngå diskriminering er særlig viktig når bedrifter skal rekruttere nye medarbeidere.

– Sentralt i dette arbeidet er gode rekrutteringsprosesser hvor man bevisst jobber med å sjalte ut rekrutterers egne ubevisste antagelser og eventuelle dårlige erfaringer, slik at alle søkere får en rettferdig vurdering, sier Jervell.
(Pressenytt)

Kontaktpersoner:

  • Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, mobil 982 88 861.
  • Lederne, nestleder Tor Hæhre, mobil 982 88 859.
  • Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, mobil 915 95 055.
  • Great Place to Work Norge, administrerende direktør Jannik Krohn Falck, mobil 922 12 747.