Regjeringen legger endelig fram en hydrogenstrategi

– La ikke dette bli en diskusjon om vi skal prioritere blått eller grønt hydrogen, når vi kan gjøre begge deler, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Regjeringen.no
Dato

I dag avholdt Norsk Hydrogenforum en digital hydrogenkonferanse. Her la den norske regjeringen fram sin strategi for utvikling av en hydrogenindustri i Norge, både knyttet til produksjon og bruk av hydrogen.

Hydrogen som energikilde

Høsten 2019 publiserte Lederne en energirapport som satte søkelyset på Norges rolle som energinasjon også i framtiden og gjennom det grønne skiftet. Her presenterte vi fire spesielt interessante områder videreutviklingen av Norge det bør satses på, og en av disse var innenfor hydrogen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Vi tror hydrogen vil spille en viktig rolle innenfor områder det er utfordrende å elektrifisere. Vi tenker på maritim transport, drift av annet spesiell transportmidler og innenfor noen typer av industri. Vi utelukker ikke at hydrogen også kan bli brukt i andre sektorer som energikilde, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Han peker på at Norge har mye kompetanse innen hydrogenteknologi både innen forskning og bruk av hydrogen i industrien.

Det er olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som fronter strategien. De peker først og fremst på eksisterende virkemidler, og har i denne omgang ingen friske penger å yte.

Olje- og energiminister Tina Bru

– Dagens virkemiddelapparat virker godt og vi vil derfor heller fylle på i disse ordningene, sier olje- og energiminister Tina Bru til E24.

Lederne pekte i sin rapport på viktigheten av at det skjer en industrialisering av de ulike satsningsområdene innenfor den grønne omstillingen.

– I vår rapport etterlyste vi starthjelp til dette blant annet fra myndighetene gjennom investeringsstøtte og kjøp av grønne energitjenester, forteller Audun Ingvartsen, og fortsetter;

– Vi registrerer at statsråd Rotevatn viser til offentlige innkjøp av hurtigbåt- og fergetjenester kan bidra til større og mer normalisert hydrogenforbruk, men da må staten supplere fylkenes økonomi.

Blått eller grønt hydrogen

EU har store planer for hydrogen. Her vies det stor oppmerksomhet til om man skal satse på blått eller grønt hydrogen. Blått hydrogen er når hydrogen utvinnes fra naturgass og ved at CO2 fra gassutvinningen fanges og lagres for å gjøre hydrogenproduksjonen utslippsfri. Grønt hydrogen fremstilles på basis av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann, altså utslippsfri hele veien.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide kritiserer regjeringen for å tviholde på tanken om utvinning av såkalt blått hydrogen, og av den grunn ikke har tilstrekkelig dialog med EU.

– Det er jo dette som er Norges beste kort i alle fall i europeisk sammenheng, fordi vi både utvinner naturgass, har stort potensial i fornybar kraft og store muligheter for fangst og lagring av karbongass, peker forbundsleder Ingvartsen på. Vi kan produsere både blått og grønt hydrogen, så «ja takk til begge deler», avslutter Ingvartsen.