Regjeringen overstyrer Petroleumstilsynet på sikkerhet

Dagen etter at Petroleumstilsynet (Ptil) avholdt sin store konferanse "Trenden skal snus" om sikkerhetsutfordringene på norsk sokkel, kom brevet fra arbeids- og sosialdepartementet som overkjører det samme tilsynet i et sikkerhetsspørsmål om nattarbeid på den nye plattformen Gina Krog. Nå har Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen henvendt seg til både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og olje- og energiminister Terje Søviknes med sin bekymring om undergraving av Ptils autoritet.

Sist oppdatert

Hovedfoto: Gina Krog om natten rett etter installasjonen av den siste modulen. Foto: Øyvind Torjusen/Statoil.

Forbundsleder Audun Ingvartsen

Ptil avslo tidlig i januar Statoils søknad om tillatelse til nattarbeid på Gina Krog. Statoil klaget videre til departementet, som altså valgte å overstyre Ptil. Dette reagerer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen kraftig på.

– Avslaget kom dagen etter Ptils store konferanse der Ptil-direktør Anne Myhrvold krevde at petroleumsnæringen måtte få sikkerhetsutviklingen tilbake på rett spor og sa at ord måtte bli til handling. Slik svekker departementet effektivt autoriteten og respekten til Ptil i det viktige arbeidet de gjør, understreker Ingvartsen.

Slik svekker departementet effektivt autoriteten og respekten til Ptil i det viktige arbeidet de gjør.

Forbundsleder Audun Ingvartsen

Han peker på at dette har med sikkerhet og risiko å gjøre, og at departementet derfor burde latt Ptils beslutning stå.

Statoil sendte altså Ptil en søknad om unntak fra rammeforskriften § 43 for nattarbeid i oppkoplingsperioden med samtidig boring på Gina Krog. Søknaden ble avslått fra Ptil sin side, og prosjektet valgte å klage inn dette vedtaket. Ptil fastholdt sitt vedtak, og klagen ble sendt til arbeids- og sosialdepartementet for videre behandling og avgjørelse. Departementet varslet i dag at de opphever Petroleumstilsynets vedtak og gir dispensasjon fra rammeforskriften § 43 om nattarbeid, slik at det omsøkte nattarbeidet kan foregå samtidig med boring begrenset til formasjoner over reservoaret.