Tips og råd:

Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverktstedet Limi barnehage, Johnny Tiochta.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

I fjor ble det innført en ny bemanningsnorm for kommunale og private barnehager som tilsier at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen, og maksimalt seks barn per voksen for de eldre barna. Dette har ført til at barnehagene nå er inne i en periode med rekruttering av nyansatte.

– Vi trenger HR-tips

– Det er flott at det har kommet krav om flere ansatte. Barnehagene er så mye mer enn en oppbevaringsplass. Alle vi som er ansatte jobber med å bedre forholdene for barna både innen læring, sosial kompetanse og trygghet. Foreldre skal dessuten være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Vi som er barnehagestyrere eller pedagogiske ledere kan lite om rekruttering av nyansatte. En barnehageleder fungerer også som en personalsjef, men vi vet for lite om ansettelser, sier barnehageleder Johnny Tiochta.

HR-kompetanse spesielt viktig i barnehagene

Generalsekretær i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, Morten Slungård, har lang erfaring med rekruttering fra en rekke bedrifter;

– Barnehagene har ofte ikke økonomi til å bruke profesjonelle headhuntere, så jeg oppfordrer barnehageledere til å lære seg enkle verktøy for rekruttering. De bør bruke strukturerte intervjuer og case eller simulering av arbeidssituasjon som verktøy når man skal ansatte spesielt

Generalsekretær Morten Slungård gir tips om rekruttering i barnehagesektoren.

mellomledere. God rekrutteringsjobb og HR-kompetanse fører til større økonomisk gevinst, mer trivsel på jobben og lavere sykefravær. Dette siste er spesielt viktig for å unngå feilansettelser i barnehagesektoren hvor man har ansvar for barn. Arbeidet som utføres med å tiltrekke seg kompetente medarbeidere til bedriften er en av de viktigste rollene ledere har. Metodene som benyttes blir stadig mer avanserte, sier Slungård som selv har sertifiseringer innen rekruttering. Som mangeårig toppleder vet han hvor avgjørende det er å ha riktig person på rett sted.

– Lederne tilbyr kurs innen HR og vi ser at barnehageledere er den største deltakergruppen på våre kurs om for eksempel hverdagsledelse og relasjonsledelse. Det er tydelig at barnehageledere og pedagogiske ledere er sultne på kompetanseheving innen god ledelse, sier Morten Slungård. Les mer om Ledernes kurs- og medlemstilbud her.

Mortens gode råd

– Ordlyden i stillingsutlysningen har stor effekt for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Du skal «selge» bedriften, vise fordelene ved arbeidsplassen og muligheten for karriereutvikling. Det bør legges mindre vekt på alle krav til søkerne enn hva det var vanlig å gjøre tidligere, og heller legge vekt på ønskede personlige egenskaper. Den som rekrutterer bør reflektere over hvilke egenskaper som er aller viktigst for bedriften, og lage en score på dette. Under selve intervjuet er det viktig å være klar over konsekvenser av stress og nervøsitet i intervjusituasjonen. Unngå å skape ytterligere stress under selve intervjuet, anbefaler generalsekretær Morten Slungård.

Syv rekrutteringstips fra Lederne:

1. Vurder den nye stillingen inn i bedriftens helhetlige behov, og se både på nåværende og fremtidig ønsket organisasjonskultur og kompetansebehov.
2. Test ordlyden i stiling ledig-annonsen for å se hvordan ordlyden påvirker hvem som søker.
3. Varier hvor og hvordan du annonserer. Sosiale medier har vist seg å være effektivt, ved siden av de tradisjonelle kanalene.
4. Bestem på forhånd bruken av et sett intervjuspørsmål som er direkte relatert til prestasjon og egenskaper for jobben.
5. Bruk intervjuet til å samle informasjon, og ikke til å ta beslutningen.
6. Sørg for at eventuelle tester er relevante for jobben og egnet til formålet.
7. Hold deg til hva skårene forteller deg når du tar den endelige beslutningen.

Les mer på www.lederne.no

Kilder:
CIPD – ”A head for hiring: The behavioural science of recruitment and selection” 2015, HR Norge og arbeidstakerorganisasjonen Lederne.