Henrik Futtrup gjestet Ledernes aluminiumsutvalg nylig. Til høyre utvalgsleder Ove Ellefsen.

SAPA på besøk hos Lederne

Adm. direktør Henrik Futtrup i SAPA var nylig på besøk hos aluminiumsutvalget i Storgata 25. - Enkel kommunikasjon er avgjørende for suksess, sier Futtrup.

Tekst
Tor Hæhre
Foto
Håkon Holo Dagestad

– Hovedutfordringen for å lykkes, nesten uansett markedssegment, er enkel kommunikasjon i alle ledd av bedriften. Alle ansatte, uansett stilling, bakgrunn, utdannelse eller hvor i produksjonsleddet de befinner seg, må forstå kommunikasjonen. Mange tror, i disse outsourcingstider, at det er umulig å lykkes i høykostnadslandet Norge. Det er feil. Aluminiumsgiganten SAPA har bevist at man kan lykkes i Norge, men igjen, et av hovedkriteriene er vektleggingen på åpen, rask og forståelig kommunikasjon.

Det sa adm. dir. Henrik Futtrup i SAPA, som har sitt hovedkontor på Magnor, da han gjestet Ledernes aluminiumsutvalg nylig. Futtrup, som selv er dansk og har arbeidet i mange land og med mange kulturer, sier han har klokketro på, og har lang erfaring med, at kommunikasjon er ett av hovedkriteriene for suksess.

Det kan være gode grunner for å sette ut deler av bedriftsfunksjonene til andre land, men da må man ha andre motiver enn bare å spare penger. SAPA hadde en del av sin virksomhet i Kina, men nå flytter vi den tilbake til Norge.

Henrik Futtrup, adm. dir i SAPA

– Forretningsideen er å tilby merverdi utover standardproduktene, forenkle driften og samarbeidsrelasjonene på tvers av og i alle ledd i selskapet, og å vokse i avanserte segmenter. Det skal vi greie utmerket i Norge gjennom å redusere produksjonskostnadene, øke kvaliteten, bedre sikkerheten og bedre ergonomien, sier Futtrup.

SAPA er ifølge Futtrup også meget oppmerksom på viktigheten av å ha både en aktiv seniorpolitikk, og en aktiv rekrutteringspolitikk. SAPAs gjennomsnittsalder er relativt høy, men seniorene besitter en erfaring og en kompetanse som er gull verd. Samtidig vektlegger han viktigheten av å rekruttere nye medarbeidere og gi disse en tilstrekkelig og god opplæring når seniorene pensjoneres.

– Dette henger sammen, og det ligger ingen motsetning i dette, og stikkordet for å skape forståelse både for det ene og det andre, er kommunikasjon, sier Henrik Futtrup.