Verdien av likestilling og mangfold i lederskap:

Se Ledernes arrangement på kvinnedagen 2021 nå

Du har nå mulighet til å se opptak av Ledernes stjernespekkede webinar med programleder Birgit Skarstein, Julie Brodtkorb, Rune Bjerke og Turid Elisabeth Solvang som mandag 8. mars markerte kvinnedagen med innsiktsfulle foredrag og samtaler om verdien av likestilling og mangfold i lederskap.

Dato

Seminarets tema var høyaktuelt, spesielt med tanke på FNs bærekraftsmål nummer 5 som kun er under et tiår unna realiseringsfrist, og fordi DNB (som Rune Bjerke var konsernsjef for i en årrekke) nylig ble kåret til verdens mest likestilte selskap.

Arrangementet, som ble stødig ledet av Birgit Skarstein, utforsket blant annet hvor langt det norske samfunnet har kommet med likestilling i arbeidslivet, og hvilket arbeidsmiljø norske kvinner jobber i. Hva fører mangelen på likestilling og mangfold til, og hvem har ansvaret for å ivareta denne balansen?

Turid Elisabeth Solvang: “Vi må også legge til grunn erfaring og egenskaper som ikke nødvendigvis står på en CV”.
Rune Bjerke: “Ulikheter skaper dynamikk i selskapet”.
Julie Brodtkorb: “Man ønsker å bli vurdert for den man er – grip sjansen og muligheten når du får den”.

Takk til Varde Hartmark som bistod med tilrettelegging og gjennomføring!

Publisert i Nytt fra Lederne