Senterpartiet på besøk hos Aker Solutions på Tranby

I forbindelse med utarbeidelsen av sin industripolitikk, besøkte Senterpartiet den 15. januar Aker Solutions på Tranby. Her ble de tatt imot av de ulike arbeidstakerorganisasjonene, inkludert Lederne representert ved Jenny Fortun.

Dato

Besøket inngår i et prosjekt hvor Senterpartiets stortingsgruppe oppdaterer seg på muligheter for ny, ren industri i Norge i årene fremover. I den sammenheng skal partiet de første månedene i 2020 besøke flere viktige industrimiljøer, hvor målet er dialog med ledelse og tillitsvalgte om tanker og planer for industriutvikling. På bakgrunn av disse besøkene fokuserer de på hvilke rammebetingelser og politiske grep som må på plass for å hjelpe frem mer industriutvikling og -produksjon i Norge.

Disse var tilstede fra SP:

  • Per Olaf Lundteigen (industripolitisk talsmann)
  • Sigbjørn Gjelsvik (finanskomiteen)
  • Erling Laugsand, rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik
  • Marie Lamo, rådgiver til Liv Signe Navarsete (utenriks- og forsvarskomiteen)
  • Espen Lahnstein, Varaordfører i Lier.

Jenny Fortun fra Lederne la spesielt vekt på viktigheten av trepartssamarbeidet – spesielt med tanke på læring av dette til dagens studenter som er morgendagens ledere.
Hun viste også til punkter i Ledernes nylig utarbeidete energirapport, og fikk overlevert den til gruppen fra Senterpartiet.

Det ble i møtet diskutert hvordan politikerne kan legge til rette for fortsatt industri i Norge og hva som kan brukes som insentiver. Viktigheten av å bygge på skuldrene av den kompetansen vi allerede har i Norge ble understreket, det samme mulighetene rundt CO2-fangst.