Oljeplattform i solnedgang

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

Tirsdag 28. mai er det igjen klart for Sikkerhetsforums årskonferanse. Sett av datoen og meld deg på nå!

Dato
  • Tid: Tirsdag 28. mai 2019
  • Sted: Clarion Energy Hotel, Stavanger
  • Pris: 1500 NOK eks. mva
  • Tapasmiddag (egen påmelding): 465 NOK eks. mva
  • Meld deg på her

Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass og diskusjonsarena for spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Årets konferanse arrangeres tirsdag 28. mai og har tittelen «Sikkerhet og sårbarhet».

Sikkerhetsforum har etablert fem partssammensatte grupper som arbeider med å følge opp anbefalingene fra siste Stortingsmelding nr.12-2018 om Helse, Miljø & Sikkerhet. Arbeidet har høy prioritet og resultatene skal deles med næringen på denne konferansen. Det er iverksetting av tiltak som nå skal settes i søkelyset.

Sikkerheten er en forutsetning for petroleumsvirksomheten. Forvaltningsregimet, som er basert på partssamarbeid, funksjonelt regelverk, dialog, og en klar ansvarsdeling mellom partene, ligger fast. Samtidig som vi fastholder regimet, må vi erkjenne systemets sårbarhet. Endringshastigheten er stor med digitalisering, ny teknologi, en ny geopolitisk kontekst, og klimautfordringer.

På programmet står foredrag og diskusjoner om viktige sikkerhetsmessige utfordringer og sårbarheter. Du vil også få førstehånds informasjon om mye av det arbeidet som pågår nå for å forbedre og styrke sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

Her kan du se programmet for konferansen.

Merk at det kan bli endringer i rekkefølge av foredrag.

Kontaktperson for arrangementet: caroline.lagoutte@ptil.no

Publisert i Region Olje og gass