Skap en intern læringskultur

13.06.08 Det er virksomhetene som er den beste læringsarena, og hverdagslæringen der som har størst betydning for å integrere nyansatte. skape gode læringsarenaer internt må være en prioritert oppgave for alle bedriftsledere.

Sist oppdatert

Det mener førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Cathrine Filstad. Hun forsker på læring i organisasjoner og var en av innlederne på Handelshøyskolen BIs konferanse «Introduksjon og integrasjon av nyansatte».

Fokus på læring
Da jeg tok doktorgraden var det gjort lite forskning på læring på arbeidsplassene. I de senere år har det blitt noe mer, men jeg har fortsatt få kolleger på dette feltet her i landet. Interessen for å tenke nyansatte er likevel blitt mye større enn den har vært i norske virksomheter. Spørsmålet blir hvordan de skal komme seg videre fra å ha interessen, til å skape gode læringsarenaer for nyansatte. Og i denne sammenheng er nyansatte både de som kommer utenfra og inn i en organisasjon, og de som beveger seg internt i organisasjonen og går til nye stillinger og nye avdelinger. De har i stor grad samme behov, påpeker Filstad.

Les hele artikkelen på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Nytt fra Lederne