Ny regjeringsplattform

– Skuffende at Erna ga etter om Lofoten/Vesterålen

Ny regjeringsplattform er fremforhandlet, og resultatet ble som fryktet for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. - Det har lenge vært et klart flertall på Stortinget som ønsker dette. Da er det skuffende at H og Frp gir etter for småpartiene og stopper innhenting av kunnskap også de kommende fire årene. Dette får store følger for samfunnet fremover, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato
Her ser man forbundsleder i organisasjonen Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Han understreker at dette vil få konsekvenser for velferdssamfunnet som helhet, og deriblant verftsindustrien, annen leverandørindustri og kompetansemiljøene innen petroleumsvirksomheten.

– Potensialet for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser fra petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe er stort, og kunne gitt avgjørende bidrag for å motvirke produksjonsfallet som kommer om få år, sier han etter at regjeringserklæringen ble lagt frem søndag.

Han forutsetter at næringen får tilgang til mer areal i andre områder når konsekvensutredningen av LoVeSe nå skyves i ytterligere fire år.

– Det er naivt og dårlig klimapolitikk å ikke legge til rette for verdens mest miljøvennlige utvinning av olje og gass. Alternativet til norsk olje og gass er sterkt forurensende kullkraft. Det er derfor viktig at vi har to tanker i hodet på en gang. Vi må både legge til rette for utvikling av fornybar energi, og samtidig legge til rette for en langsiktig og god utvikling av olje- og gassindustrien i Norge, sier Ingvartsen.