Søk nå til studiet ”Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen”

I sommer lanserte Lederne i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) den historiske nye ledelsesutdanningen, og interessen var stor. Nå åpnes det for søknader til kull nr. 2, som starter høsten 2017. Det er satt av 25 studieplasser, og søknader må være registrert innen 30. mai 2017.

Tekst
Sverre Simen Hov
Sist oppdatert

Lederne har siden 2008 gjennomført undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer blant sine medlemmer. Funnene har vist at «Hard» HR har fått fotfeste i Norge, og de ansatte mister innflytelse. Norge har tradisjonelt hatt en sterk medbestemmelse på arbeidsplassene, og sammen med ledelsen har vi funnet gode løsninger på utfordringer sammen.

Norge har i dag ingen rene utdanninger innen den norske modellen. Det er for det meste amerikanske organisasjons- og ledelsesteorier som er pensum i norske lederutdanninger.

Lederne

Den nye lederutdanningen har kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen som grunnelement for å forstå hvordan teori og modeller virker i praksis. Det årlige Norsk Ledelsesbarometer brukes som ferskvarekunnskap om arbeidslivet i denne utdanningen.

Amerikanske teorier
Norge har i dag ingen rene utdanninger innen den norske modellen. Det er for det meste amerikanske organisasjons- og ledelsesteorier som er pensum i norske lederutdanninger.

– Det er ganske underlig når vi vet at det norske arbeidslivet er vesensforskjellig fra det amerikanske og britiske. Teoriene blir raskt et kart som ikke hjelper oss å finne fram i det norske terrenget, sier Eivind Falkum, seniorforsker i AFI.

– I Norge har arbeidstakerne ganske stor innflytelse på arbeidsplassen gjennom fagorganisasjonene og avtalene om partssamarbeid med arbeidsgiverne. Trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene bidrar til et veldig lavt konfliktnivå i norsk arbeidsliv sammenliknet med de fleste andre land, sier forsker Bitten Nordrik i AFI.

For å være en god leder i Norge må du kjenne til den norske arbeidslivsmodellen med sine bedriftsdemokratiske og kollektive ordninger. De anglosaksiske teoriene er i stor grad bygget på økonomi og psykologi. De er individorienterte og har i stor grad konkurranse og standardisering som organiserende prinsipper. I Norge er det samarbeid på alle nivå som preger virksomhetene.

Informasjon, mål, opptakskrav og studiepoeng:

Emnet skal gi deltakerne relevant og anvendbar kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte og hvilke muligheter og utfordringer denne modellen gir for lederrollen og utøvelsen av ledelse i norske virksomheter.

Studentene lærer å analysere egen arbeidsplass med organisasjons- og ledelsesteori. Samspillet mellom ledelse, fagorganisasjoner og ansatte analyseres som en kontekst for både drift og utvikling av virksomheten. Studentene får veiledning i oppgaveløsningen og de leverer en skriftlig rapport som en del av eksamensarbeidet.

Etter studiet har studenten 15 studiepoeng og kan anvende teoretiske perspektiver som kan belyse og forklare relasjoner mellom individer i virksomheter. Det kan anvendes teoretiske perspektiver for å forklare hvordan relasjoner mellom grupper oppstår og utvikles. Målet er en bachelor og en master innen den norske lederutdanningen.

Lederne vil ikke dekke utgifter til reise og opphold, men vil strekke seg langt slik at studentene vil kunne få to utbetalinger i året, men maksimum inntil 40 000 kroner (20 000 kr. pr modul hvis dere er i full jobb).

Søknadsfrist er 30. mai 2017.

Mer informasjon og søknad før 30. mai 2017

Spørsmål?

Ved spørsmål kontakter du avdelingsleder Susanne Slaatsveen på mail susanne@lederne.no eller på telefon 908 80 991.