Solid privatjuridisk bistand til Ledernes medlemmer

Ledernes kongress vedtok 15. november 2013 at Ledernes kontingentbetalende medlemmer (med ektefelle) skulle få økt tilbud om privatjuridisk rådgivning.

Tilbudet kommer i tillegg til den solide arbeidsjuridiske bistanden medlemmene allerede har. Lederne har valgt sin mangeårige samarbeidspartner, advokatfirmaet Norman & Co, som leverandør av den privatjuridiske bistanden. Ordningen er kollektiv, og kostnaden på kr. 25 pr. medlem pr. måned trekkes over kontingent. Prisen er halvparten av tilsvarende ordninger i andre forbund.

Flere konkurrerende forbund har innført privatjuridisk bistand, men unntakene i deres ordninger kan være til dels mange.

– Lederne er opptatt av at ordningen skal dekke alle områder våre medlemmer har behov for. Vi ønsker ikke en situasjon der medlemmene tar kontakt for hjelp, og så får beskjed om at problemstillingen er ”utenfor dekning”, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i en kommentar.

Gjelder i praksis alle rettsområder

Den nye ordningen gjelder derfor for alle rettsområder for kontingentbetalende medlemmer, unntatt oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer, saker knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsrett. Arbeidsrett er unntatt fordi alle medlemmene er ivaretatt av Ledernes interne jurister. Oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer følger et eget offentlig regelverk og medlemmer vil få dekket slik bistand gjennom det. Næringsbeskatning er unntatt, da dette ofte kan være svært komplekse saker som krever mange timers arbeid.

Lederne hadde tidligere en ordning med først én time og så syv timer gratis privatjuridisk bistand for sine medlemmer. På Ledernes kongress i 2013 ble det altså vedtatt å øke dette tilbudet. Alle medlemmer av Lederne har fra nyttår 2014 rett til 15 timer privatjuridisk bistand pr. år hos Norman & Co.

Mengden tid brukt pr. sak må stå i samsvar med det økonomiske kravet i saken. Juridisk bistand skal ikke overstige kravet tvisten handler om.

Dekning av kostnader andre steder

Ordningen omfatter ikke saker som kan dekkes av fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring, motpart eller tilsvarende. Dette betyr ikke at sakene er unntatt, men at man kan søke om dekning fra det offentlig eller private ordninger som finnes. I slike saker kan egenandel dekkes under ordningen.

Dekning ved prosess

Tvister som må løses med rettssaker, lar seg ikke løse innenfor 15 timer. Lederne etablerer en nemndsordning med egne retningslinjer der medlemmene etter søknad kan innvilges dekning av egne kostnader ved rettssaker. Behandlende advokat vil i nemnden fremsette søknad på vegne av medlemmet.

Arbeidsrett

Lederne gir som vanlig juridisk bistand knyttet til arbeidsrett. Ved spørsmål om arbeidsrett, skal den enkelte rådgiver kontaktes.

Praktisk informasjon
  • Ordningen trådte i kraft 1. januar 2014 og skriftlige retningslinjer (i hovedsak stadfestelse og presisering av ordningen) ble vedtatt av forbundsstyret 28. april 2015.
  • Spørsmål og henvendelser rettes til lederne@norman-co.no. Dersom svar ikke er mottatt innen to virkedager, kan Norman & Co kontaktes på tlf. 22 12 11 80.
    • Rask og profesjonell hjelp – medlemmet får svar pr. e-post innen to virkedager. Dersom saken haster mer enn to dager, anbefales at dette merkes i emnefeltet.
    • Kontingentbetalende medlemmer får råd og bistand innen de fleste områdene de kan støte på som privatperson – for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og skjemaer m.m. Ingen egenandel.
    • Forsikringen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpsforsikring som de fleste har i sin hjem-/innboforsikring.
    • Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes direkte av Lederne.