Forbundsleder Audun Ingvartsen i samtale med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på Energikonferansen 2018.
Energikonferansen 2018

Statsråden på Energikonferansen 2018

Den 5. september 2018 avholdt organisasjonen Lederne sin energikonferanse på Scandic Stavanger Airport Hotel Sola. Hit kom alle toppnavnene for å snakke om "Den nye oljen", inkludert den nye olje- og energiministeren som bare har hatt noen få dager i statsrådsstolen.

Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Ledernes energikonferanse den 5. september 2018 bød på foredrag fra landets største eksperter innen energifeltet. Årets konferanse ga dype innblikk i blant annet fremtidige driftsmodeller offshore, leverandørindustriens behov for nye prosjekter, hva som er viktig for norsk sokkel i fremtiden, energiperspektiver fremover, Petroleumstilsynets oppfølging av nye driftsmodeller og de store spørsmålene rundt «den nye oljen» – energi, velferd, klima og teknologi.

Den nye olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg ga et partipolitisk, trofast syn på oljeindustriens fremtid, og hadde ingen store nye linjer å presentere.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (adm.dir i Norsk Olje og Gass) presenterte et helhetlig syn på fremtidens energibehov, og fokuserte på avhengigheten av et langsiktig samspill mellom ulike energikilder for å nå klimamålene.

Studentene Saresh Mohamad og Emil Yde Aasen ga konferansen en presentasjon av deres studie #DenNyeOljen, som gikk i dybden på hva nye generasjoners holdninger er til olje- og gassindustrien. Ett av de viktigste budskapene som ble presentert var dagens unge mener at klima er veldig viktig, og at en gradvis overgang til grønne løsninger er foretrukket.

Ledernes forbundsleder

Audun Ingvartsen

Energi: Mann med briller står med en by i bakgrunnen.

Olje- og energiminister

Kjell-Børge Freiberg

Tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet

Ingvill Hagesæther Foss

Andre foredragsholdere var tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss i Petroleumstilsynet, styremedlem Morten Walde i Beerenberg, og Equinors Eirik Wærness og Arne Sigve Nylund.

Konferansieren var Ledernes fagligpolitiske rådgiver Tor Hæhre.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Konserndirektør UPN i Equinor

Arne Sigve Nylund

Styremedlem i Beerenberg Corp.

Morten Walde