Status fra Lederne de siste koronaukene

Det har skjedd mye i Lederne siden slutten av mars. Her gir Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen og generalsekretær Morten Slungård en gjennomgang av de viktigste tiltakene.

Dato
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Den første store økonomiske risikoen synes å være tatt ned til et håndterbart nivå der vi ikke risikerer at organisasjonen velter økonomisk. Det jobbes imidlertid kontinuerlig for å følge utviklingen og få sikrere prognoser, forteller Ingvartsen og Slungård.

Lederne har på svært kort tid lagt om det meste av sin kursvirksomhet til digitale kurs. Det vurderes nå hvordan omleggingen av medlemsdemokratiet og tillitsvalgtsystemet kan dra nytte av disse digitaliseringsprosessene.

Permitterte medlemmer som får fri kontingent
På grunn av usikkerheten i mange viktige bransjer og den ekstraordinære situasjonen som oppstod som følge av koronaviruset, besluttet Ledernes sentralstyre å erstatte ordningen med stønad under arbeidsledighet og permittering med kontingentfritak.

I perioden med kontingentfritak vil medlemmer ha samme tilgang til de medlemsfordelene som man var berettiget til før man ble permittert eller arbeidsledig. Man må være mer enn 50 prosent permittert / arbeidsledig.

– Over 200 medlemmer er pr i dag innvilget fri kontingent på bakgrunn av dette, men vi forventer et betydelig etterslep her, sier Ingvartsen og Slungård, som også poengterer at sentralstyret vil vurdere støtteordningen på nytt om omfanget ikke blir som fryktet.

Bistand til medlemmer og tillitsvalgte
Det har vært relativt stor pågang fra medlemmer og tillitsvalgte for råd og bistand i saker relatert til permitteringer. Mange av sakene har vært relatert til varslingsfristene i hovedavtalen, nærmere bestemt om det kan legges til grunn at vilkårene for å redusere varslingsfristen til to dager er oppfylt. Unntaksregelen har i første rekke blitt brukt hvor en virksomhet har kommet i en ekstraordinær og uforutsett situasjon, for eksempel fordi de har blitt beordret til å stenge over natten som følge av de omfattende tiltakene fra myndighetenes side.

– Koronakrisen eller virkningen av den kan etter vår oppfatning ikke lenger anses uforutsett, og hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist må derfor gjelde som utgangspunkt slik situasjonen er nå. Det må imidlertid i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av hvilken frist som er riktig ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet befinner seg i, understreker Ingvartsen og Slungård.

Koronakrisen eller virkningen av den kan etter vår oppfatning ikke lenger anses uforutsett, og hovedregelen om 14 dagers varslingsfrist må derfor gjelde som utgangspunkt slik situasjonen er nå.

Audun Ingvartsen og Morten Slungård

– I kjølvannet av nye regler og mindre kontroll har vi dessverre konstatert at noen arbeidsgivere forsøker å utnytte situasjonen. Dette har særlig vært relatert til saker hvor arbeidsgivers forventninger til arbeidstakers arbeidstid ikke er i overensstemmelse med det permitteringsvarselet arbeidstaker har mottatt. I noen tilfeller har dette vært mer eller mindre klare forsøk på trygdesvindel. Dette er vanskelige saker hvor lite er skriftlig, men vi følger opp medlemmer for rådgivning og evt. bistand hvis det skulle være nødvendig, forteller de.

Sekretariatet har vi vært i dialog med mange tillitsvalgte. Det er nå igangsatt en ringerunde til tillitsvalgte sekretariatet ikke har vært i kontakt med. Det har også blitt etablert tillitsvalgte i bedrifter der vi ikke tidligere har hatt lokale representanter.

Sekretariatet
Ledernes hovedkontor i Storgata 25, Oslo sentrum, er fortsatt stengt. Alle ansatte arbeider hjemmefra, i første omgang til og med fredag 1. mai. Myndighetenes retningslinjer følges og det er dialog med andre relevante organisasjoner for å hente erfaring/samordne en retur til kontormiljøene.

Kommunikasjon internt og eksternt
Websidene www.lederne.no/korona og www.lederne.no/korona/tillitsvalgt ble etablert raskt. Der finnes tips og faglig stoff rundt rettigheter og hvordan Ledernes medlemmer og tillitsvalgte skal forholde seg. Det er profilert saker knyttet til tillitsvalgtes arbeid og relevante saker innen bl.a. luftfart (Widerøe/Norwegian), energi (Equinor, Beerenberg som tar inn igjen permitterte), barnehager (kommentarer på åpning av barnehager igjen), møbelbransjen (Ekornes), maritime næringer, perspektiv fra Ledernes medlemmer i NAV, vurderinger av krisepakkene og tiltakene fra myndighetene. Det er gjort flere videointervjuer og påskehilsen med forbundsledelsen.

Trafikk på www.lederne.no
– Trafikken i mars 2020 sammenliknet med februar 2020 viser en markant økning. Interessen for kurs- og kompetansesidene har økt betraktelig fra forrige måned, + 46 prosent. Det er god spredning i alder på besøkende inn til www.lederne.no. Over 6000 treff i aldersgruppen 25-34 år. Spesialtilpasset korona-innhold treffer bra på både Facebook og i nyhetsbrev. Sterk kraft i spredning på sosiale medier og i nyhetsmailer både til medlemmer og ikke-medlemmer.

Digitale kurs
Kansellering av fysiske kurs og omstilling til digitale kurs ble gjennomført på rekordtid i god samhandling med konsulentmiljøet i Varde Hartmark. Stor påmeldingsrespons på kurs i bruk av digitale verktøy (Microsoft Teams og Google), kriseledelse, arbeid fra hjemmekontor og scenariobygging.
– Nestleder Liv Spjeld By åpner og introduserer alle kursene og vi erfarer en meget god spredning i både geografi og bransje blant deltakerne, forteller Ingvartsen og Slungård.

En serie webinarer med foredrag planlegges gjennomført fremover. Disse er åpne for inntil 200 medlemmer. Birgit Skarstein var første foredragsholder. Svært gode tilbakemeldinger kun minutter etter at webinaret ble avsluttet. Neste er Stig Inge Bjørnebye. Foredragene er på 45 minutter med 15 minutter til spørsmål/svar/dialog med deltakerne.

LederCasten

LederCasten
LederCasten (www.lederne.no/LederCasten) er ytterligere utviklet med blant annet ny logo/intro, lyd/bilde og ny musikk. Frem mot påske og gjennom påsken ble det lagt et ekstra trykk på produksjon og hyppighet i lansering i den hensikt å utnytte et medievindu som normalt ikke finnes i påsken.

– Dette for å skape synlighet for Lederne og bygge vår merkevare. Vi er i mange kanaler og har så langt gode lytter-/ og seertall på Spotify, YouTube, Apple Podcasts og Soundcloud. Spredning i sosiale medier gir betydelig økt oppmerksomhet, sier Ingvartsen og Slungård.