Stor etterspørsel etter digitale kurs

I forrige uke kastet Lederne seg rundt og fikk satt sammen en digital kurspakke spesielt tilpasset den krevende perioden vi nå er inne i.

Dato

Behovet skulle vise seg å være enda større enn estimert, og samtlige kurs ble fullbooket på timer. Denne uken er det blitt rigget til en ny runde kurs. Responsen har også her vært over all forventning, og også denne runden ble fullbooket.

Kommunikasjon: Blid mann sitter foran en tapetsert vegg.
Sverre Simen Hov, seksjonsleder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling.

– Vi har åpenbart truffet godt med hele kursporteføljen. Det viser hvor viktig det er å ha evne til å snu seg rundt i vanskelige perioder, sier Sverre Simen Hov. Han er seksjonsleder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling i Lederne, og berømmer innsatsen som både interne og eksterne aktører har vist for å få dette på plass på rekordtid.

Målet med kursene er å vise medlemmene at det er mulig å oppnå reell verdiskapning i perioder med hjemmekontor, hvordan man leder seg selv og andre gjennom en kritisk periode, og å gjøre medarbeiderne rustet til å utnytte mulighetene i digitale kommunikasjonsløsninger.

Blant kursene som har hatt aller størst pågang, er kursene i opplæring i digitale kommunikasjonsløsninger. Hov mener det enorme rushet av påmeldinger gir tydelige signaler om at behovet for kompetanse er stort.

– Tidligere har digitale kommunikasjonsløsninger kanskje vært noe folk sjelden har forholdt seg til. Pågangen på kursene viser at det er stort behov for kompetanse på dette området der ute, sier han.

Norske arbeidsgivere kan altså forvente å få tilbake medarbeidere med ny kompetanse og ny giv etter endt koronatid.

– At folk velger å bruke tiden sin på hjemmekontor til kompetanseheving er svært positivt for næringslivet, og kan gi store muligheter for fremtiden, avslutter Hov.

Inge Andersen i Varde Hartmark.

Inge Andersen, partner i Varde Hartmark og tidligere generalsekretær i Norsk Idrettsforbund, leder utviklingen og gjennomføringen av kursene som foretas for Lederne. Også Andersen mener interessen for kursvirksomhet mangler sidestykke.

– Gjennom flere tiår som leder og landslagstrener har jeg meget bred erfaring med ulike former for trening og kompetanseheving. Den interessen jeg nå ser for kursing, må jeg til toppidretten for å finne sammenligninger med, sier Andersen.

Publisert i Nytt fra Lederne