Lederkonferansen Nord i Tromsø

Stort engasjement for å bygge gode ledere i Tromsø!

Organisasjonen Ledernes visjon er å bygge gode ledere over hele Norge. Lederkonferansen som ble avholdt i dag i Tromsø trakk over 50 deltakere.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Trond Jakobsen
Dato

Ledernes strategiske leder Henriette Grønn (hovedbildet, sammen med Donatella De Paoli) innledet med to bolker knyttet til kommunikasjon og strategiarbeid for ledere, hvor hun også kom inn på det pågående strategiarbeidet i Lederne.

En engasjert Roar Skare på en stol midt i forsamlingen.

Organisasjonspsykolog Roar Skare skapte engasjement ved å gjøre en «type»-undersøkelse av deltakerne, og deretter dele de inn i tre kategorier (røde, grønne og blå). I grove trekk utgjør de blå de som er faktaorientert, jordnær og strukturert, de røde har høyt fokus på emisjoner og følelser mens de grønne er mer alternative, kreative og litt provoserende. Deretter fikk de tre gruppene tildelt oppgaver som skapte mange aha-opplevelser, hvor de måtte beskrive hver gruppes særegenheter, og i dette arbeidet var engasjementet høyt under Skares fasilitering.

Anders Tangen gjør seg klar.

Etter lunsj startet Donatella De Paoli på sitt foredrag om ledelse og ledelsesutfordringer i den digitale verden, hvor lederen i økende grad må lede via skjerm og andre teknologiske hjelpemidler. Hun pekte på spesielle utfordringer som multitasking, dårlige kommunikasjon, at teknologi skaper forskjeller, at det blir vanskeligere å oppnå tillit og å motivere, i det hele større utfordringer for ledere. Hun tok også for seg virtuelle team, som samarbeider elektronisk primært fordi de er spredt. Paoli ga tilslutt deltakerne en 10-punkt liste på hva man bør forberede seg på som leder for å møte den nye kravene, den nye ledelsesverdenen.

Anders Tangen, som for øvrig hevdet at han er født til omstilling, ga oss mange humoristiske blikk på hvordan vi ser på omgivelsene, men allikevel med et snev av alvor i bunn.