Stortingsmøte med Møre og Romsdalsbenken om Rolls Royce-salg

Lederne var på Stortinget, med flere andre organisasjoner, og møtte Møte og Romsdalsbenken idag angående Rolls Royce Maritims planlagte salg.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Regjeringen.no
Dato

Ledernes medlemmer, representert av forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug, ønsker en langsiktig arbeidsgiver, og er ikke nødvendigvis negativt innstilt til salget, så lenge den nye eieren intenderer å fortsette sin drift i Norge.

Formålet med møtet idag er å opprettholde dialogen med lokalpolitikere, og følge opp satsningsområdene som regjeringen har satt seg fore.

-Det er viktig for medlemmene våre å bevare den maritime klyngen vi har i Norge, og vi håper at regjeringen vil legge til rette for at driften opprettholdes her, sier Walderhaug.

Marinedivisjonen til Rolls Royce har 4000 ansatte globalt, og i underkant av 1600 av disse arbeider i Norge. Bedriften er den største på Sunnmøre.