Tilbake til 2-4-ordningen på sokkelen

Equinor har valgt å gå tilbake til den avtalte tariffbaserte ordningen med 2 uker på jobb og 4 uker av, etter en midlertidig ordning med 3 uker på og 3 uker av, som ble innført på grunn av korona-situasjonen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Adobe Stock
Dato

I drøftingene mellom partene i forkant av arbeidstidsendringen, ble den ansett som et akutt korona-tiltak. Både for å få færre utskiftninger av folk, mindre reisevirksomhet og en lettere logistikk på sokkelen.

– Vi gjør dette som et koronatiltak. Dette gjelder de som er ute i første omgang, sa Equinors pressekontakt Morten Eek på det gjeldende tidspunktet.

Partene har underveis sett på erfaringene og andre muligheter for å komme tilbake til en tilnærmet «normal» situasjon.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård.
Hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

– Etterhvert har Equinor i samarbeid med de ansatte sett på ulike tiltak som kunne forbedre situasjonen ute på installasjonene. For eksempel ble fellesrom avstengt, og ingen fellesaktiviteter har vært avholdt. Man har blant annet redusert antall plasser på helikoptrene fra 19 til 12 for å senke risikoen for smitte, sier Per Helge Ødegård som er hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor.

Den midlertidige 3-3-ordningen er trolig også noe mer kostbar for arbeidsgiver i lengden.

– Både arbeidsgiver og arbeidstakere bør strekke seg langt for å opprettholde allerede inngåtte avtaler om arbeidstid på sokkelen. De tillitsvalgte og bedriften bør bruke ressurser på å identifisere hvilke andre smittereduserende tiltak man kan iverksette. Dette bør gjøres slik at produksjonen kan gå tilnærmet som normalt. Det er det vi har gjort i Equinor, og det vil vi oppfordre andre tillitsvalgte og bedrifter å prioritere. Også for andre bransjer der det kan være aktuelt, avslutter Per Helge Ødegård.