Tillitsvalgte i Eni Norge: – Vi tar sterk av­stand fra krav om å frata ope­ra­tør­s­ka­pet på Go­liat

- Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, skriver Eni-tillitsvalgte fra Lederne og Industri Energi samt vernetjenesten i en felles uttalelse.

Dato

Felles uttalelse fra Øystein Olsen og Martha Skjæveland, tillitvalgte for henholdsvis Lederne og Industri Energi i Eni Norge, samt Trond Arvid Larsen, hovedverneombud på Goliat og SAFE-medlem:

Gjennom topartssamarbeidet i Eni Norge er det etablert en god og konstruktiv dialog mellom ledelse, fagforeningene og vernetjenesten. Fagforeningene i Eni Norge, Industri Energi og Lederne, samt vernetjenesten stiller seg bak det arbeidet som man i fellesskap med ledelsen nå gjennomfører for kontinuerlig sikker og stabil drift på Goliat. Det er ikke grunnlag for å hevde at det ikke er tillit mellom ledelsen i Eni Norge og tillitsvalgte. Vi tar sterk avstand fra krav om at Eni Norge fratas operatørskapet på Goliat.

Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhode ikke kjenner oss igjen i. Det viktigste for oss er at sikkerheten til de ansatte om bord ivaretas. Det er på tide å skape ro rundt prosjektet slik at det pågående arbeidet kan gjennomføres på en sikker, god og trygg måte.

Det er de siste månedene utført et betydelig arbeid med systematisk kartlegging, vedlikehold og utbedringer på Goliat, uten alvorlig hendelser og med god progresjon. Det arbeides nå i et forpliktende samarbeid mellom fagforeninger, vernetjeneste og ledelse i å etterleve kravene fra Ptil og for å ivareta selskapets interesser. Denne avtalen og det pågående samarbeidet viser at Eni som selskap tar dette alvorlig, og at vi har en proaktiv tilnærming til dette som innebefatter alle ledd. Det er grunn til gi stor honnør til våre svært dyktige kolleger og medarbeidere som har lagt ned en omfattende innsats i en krevende tid.

I fellesskap med ledelsen vil vi informere Ptil om status og om når selskapet er klar til å gjenoppta produksjonen.