Topro Kompetanse nedbemannes

Nedbemanningsprosessen i Topro Kompetanse er nå ferdigstilt. Av de 43 personene som jobber i attføringsbedriften fikk seks faste og tre midlertidig ansatte beskjed om å forlate bedriften. Årsaken er et tapt anbud med Nav tidligere i år.

Tekst
Håkon Holo Dagestad

Nedbemanningsprosessen så en stund ut til å gå utover flere av de faste ansatte i Topro Kompetanse, men takket være en ny avtale med Nav til høsten, skal det opprettes et høyere antall kurs. Opprinnelig var det to til som ville måtte gå.

Tom Pettersen

Tillitsvalgt i Lederne, Tom Pettersen.

Tillitsvalgt i Lederne, Tom Pettersen, har vært en del av omstillingene i Topro Kompetanse. Han mener at prosessen kunne ha vært mindre belastende dersom ledelsen hadde hatt kunnskap om lovverk og regler i forkant av nedbemanningsprosessen. Til Oppland Arbeiderblad sier han;

-En rekke som sto i faresonen skaffet seg nye jobber. Dette tror jeg nok er bare noe som skjer når folk føler på utryggheten. De tenker kanskje at det kan bli meg neste gang.

Resultatet av prosessen ble at to av de ni ble direkte oppsagt, mens resten skaffet seg nye arbeidsplasser på egenhånd.

Pettersen nevner også at noen sa opp sammen med sine gode kolleger, og at det finnes mange grunner for at flere henger seg på ut av bedrifter.

Daglig leder i Topro Kompetanse, Thomas Frydenlund.

Daglig leder i Topro Kompetanse, Thomas Frydenlund.

Daglig leder ved Topro Kompetanse, Thomas Frydenlund, sier til Oppland Arbeiderblad at situasjonen var krevende for alle berørte parter;

– Når vi i utgangspunktet skulle nedbemanne med åtte faste pluss tre midlertidige av 43, da snakker vi om en stor andel av staben. Vi innkalte og gjennomførte drøftelsesmøter om oppsigelser. Det var en krevende situasjon for både ansatte og ledelsen, kommenterer Frydenlund.

Frydenlund forklarer videre at nedbemanningen av dyktige medarbeidere, som de gjerne ville hatt med videre, har vært vanskelig og vond. Han mener at prosessen har foregått i tråd med gjeldende lovverk, og at de berørte har førsterett på nytt arbeid i Topro i løpet av 12 måneder.