Hva trenger du fra Lederne i fremtiden?

Denne uken sender organisasjonen Lederne ut en undersøkelse til både eksisterende yrkesaktive og potensielle medlemmer med spørsmål om hva som er viktigst og riktigst at vi tilbyr deg inn i fremtiden. Er det også ting vi kan og bør kutte ut?

Dato

Lederne er midt i en omfattende strategiprosess der vi skal ta vår 107 år gamle organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Vi skal bygge ledere og være tydelige, troverdige og inkluderende. For å lykkes må vi ha oppdatert innsikt i hvilke tilbud du ønsker vi skal styrke, kutte og endre.

Noen vil motta undersøkelsen på SMS, og noen vil motta den på e-post. Vi legger også ut link her (se ovenfor) til undersøkelsen som går til potensielle medlemmer, og håper at så mange som mulig deler den videre. Jo flere som svarer, jo bedre innsikt får vi.

Undersøkelsen sendes ut en av de første dagene, og stenges onsdag 16. mai kl 17.00.