Ledernes strategiprosess

Tusen takk til alle som deltok i medlemsundersøkelsen 2018!

Tusen takk til alle de 1890 medlemmene som tok seg tid til å svare på vårens medlemsundersøkelse. Tusen takk også til de potensielle medlemmene som svarte i en egen undersøkelse. Vi fikk inn masse verdifulle innspill som vil forme Lederne fremover.

Bildet over: Nestleder Liv Spjeld By, forbundsleder Audun Ingvartsen og strategisk leder Henriette Grønn.

Identifisere medlemmenes behov
Målet er å bli en mest mulig attraktiv organisasjon for medlemmene våre, nå og inn i fremtiden. Formålet med undersøkelsene er å få fersk innsikt i våre medlemmers behov, slik at vi kan ta gode beslutninger om hvilke tilbud vi skal styrke, hvilke vi bør kutte ut eller endre.

66 prosent er fornøyd til meget fornøyd
To tredjedeler av dere er fornøyd med medlemskapet. Det er vi veldig glade for, samtidig som vi skal strekke oss for å øke denne prosenten. Det er hele poenget med undersøkelsene, at vi skal treffe medlemmenes behov enda bedre enn vi gjør i dag. Samfunnet er i stadig endring og det må vi være også.

Bistand i arbeidsrett og lønnsforhandlinger
Det viktigste for medlemmene våre er at vi er der når dere trenger oss. Derfor kom, ikke overraskende, juridiske råd og bistand (arbeidsrettslig) på topp i undersøkelsen, etterfulgt av bistand i lønnsforhandlinger. Utover det kollektive, er det særlig den individuelle delen av lønnsforhandlinger dere ønsker mer av.

Lederutvikling
Lederutvikling, kurs og annet faglig påfyll kommer også høyt over tilbud dere ønsker fra Lederne. Kurs og seminarer er den suverent mest ønskede møteplassen, så det skal vi fortsette med. Store konferanser derimot, er det få som ønsker. Så det skal vi ha mindre av, og heller konsentrere innsatsen. Dere ønsker særlig lederutviklingsprogram over tid og personlig lederådgivning én til én, så vi skal se nærmere fremover på hvordan vi kan imøtekomme disse ønskene. Noe overraskende kom et sterk ønske om sosiale arrangement med faglig innhold som treningshelg, mat- og vinkurs og konserter. Det er sosiale former vi ikke tilbyr i særlig grad i dag, men som vi vil vurdere nå. Digitale møteplasser kom også høyt.

Magasinet Lederne
Over halvparten mener vi bør kutte ut papirbladet magasinet Lederne, som gis ut to ganger i året. Kun 18 prosent mener at vi bør beholde det. Det er også andre tilbud vi har i dag som ikke veies særlig attraktivt blant medlemmene våre. Vi skal derfor vurdere å kutte ut noen av dagens tilbud, og heller omdisponere disse ressursene til det som er viktigst for medlemmene.

Epost og telefon
Vi skal gi medlemmene våre god hjelp og støtte når de trenger det, og de fleste foretrekker å ta kontakt med oss på e-post. Telefon kom som en solid nummer to. Få ønsker personlige møter eller videosamtaler.

Ledelse vs. annen fagutdanning
Med vår visjon om å bygge gode ledere, er Lederne mest attraktive for medlemmer som først og fremst ser på seg selv som ledere. De som velger å være medlem av andre og konkurrende arbeidstakerorganisasjoner, har en sterkere tilknytning til annen fagutdanning enn ledelse.

Nærmere 90 prosent syntes Ledernes visjon er meningsfull
Det er gledelig at ikke bare våre eksisterende medlemmer heier på vår nye visjon «Vi bygger gode ledere». Nærmere 90 prosent av de som svarte på undersøkelsen til potensielle medlemmer, mener at visjonen om å bygge gode ledere er meningsfull eller veldig meningsfull. Vi er på en meningsfull vei!