– Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

Lederne stiller seg kritisk til utvidelsen av søndagsåpne butikker. Uttalelsen er basert på meningsmålinger og signaler fra deres egne medlemmer.

Tekst
Redaksjonen
Foto
e24
Dato

– Lederne er kritisk til utvidelser i adgangen til at butikker skal holde søndagsåpent. Det innebærer at vi går i mot å utvide butikkarealene fra inntil 100 til 150 kvadratmeter for å kunne holde søndagsåpent, slik et utvalg nedsatt av kulturdepartementet har foreslått, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Ville ha dialog

Lederne har tidligere tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene om mulige endringer i lov- og avtaleverket i varehandelen, dersom adgangen til en utvidelse av søndagshandel skulle bli vedtatt, enten i form av areal- eller tidsutvidelse.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland nedsatte for en tid tilbake et utvalg ledet av daværende fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Utvalget har blant annet sett på hvilke erfaringer våre naboland Sverige og Danmark har med utvidede butikkarealer, og som har en mer liberal lovgivning enn den norske. Utvalget har foreslått at åpningstidene for søndagsåpne butikker bør kunne være mellom kl. 13 og 19, bortsett fra for dagligvarebutikker, som de forslår at skal ha samme frie åpningstider som i dag.

Tiden ikke moden

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Basert på tidligere meningsmålinger, innholdet i tidligere høringssvar og signaler fra våre egne medlemmer i blant annet varehandelen, tror vi ikke tiden er moden for å myke opp dagens regelverk i form av adgangen til mer søndagshandel. Før stortingsvalget i 2013 kom det signaler om at en mulig borgerlig regjering ville fremme et slikt forslag, og vi tok da til orde for at dersom et forslag om dette skulle bli vedtatt, måtte man endre lov- og avtaleverket slik at hensynet til de ansatte ble ivaretatt. Slik det ser ut nå er det ikke politisk flertall på stortinget for utvidet adgang til søndagshandel. Vi ser poenget i at steder som er definerte som turistdestinasjoner, i stor grad er unntatt fra dagens regelverk om søndagsåpne butikker, og at noen dermed mener at dette kan åpne for spekulasjoner vedrørende åpningstider. Vi mener likevel at dagens lovverk fungerer bra og etter intensjonene, sier Ingvartsen.