Velkommen til årsmøte for Lederne Innlandet – avdeling 15 og 61!

Lederne Innlandet inviterer til årsmøte fredag den 05.04.19 kl. 1700 på Honne Kurs og Konferansesenter i Biri.

Tekst
Redaksjonen
Dato

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LEDERNE INNLANDET
AVD. 15 HEDMARKEN 0G AVD. 61 VESTOPPLAND
Fredag den 05.04.19 kl. 17.00
På Honne Kurs og Konferansesenter, Biri

Agenda:

Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Valg av referent og to medlemmer til å signere protokoll
Sak 3: Godkjenning av innkallingen og saksliste
Sak 4: Årsberetning avdeling 15 Hedmarken og
Sak 5: Regnskap avdeling 15 Hedmarken
Sak 6: Årsberetning avdeling 61 Vestoppland
Sak 7: Regnskap avdeling 61 Vestoppland
Sak 6: Avstemning nytt navn: Lederne Innlandet
Sak 8: Valg av nytt styre Lederne Innlandet v/ valgkomitéen
Sak 9: Avstemning lokalkontingent.
Sak 10: Budsjett for Lederne Innlandet 2019.
Sak 11: Innkomne forslag


Innkomne forslag må sendes styret, på denne mailen, innen 20.03.19.
Kandidater til verv har blitt forespurt på forhånd.

Velkommen!
Lederne Innlandet

Publisert i Region Øst