Velkommen til Mjøs-konferansen 2020!

Velkommen til Ledernes Mjøs-konferanse på Honne kurs- og konferansesenter på Biri den 27. mars! Hågen Haugrønningen holder det meget inspirerende foredraget "Livet følger ingen rett linje".

Tekst
Redaksjonen
Foto
Successfultransformations.com
Dato

Foredragsholder:

HÅGEN HAUGRØNNINGEN

Livet og lederskapet følger ingen rett linje, – en reise for læring, topp levering og trivsel i en moderne tid.

Vår hverdag er ofte preget av høyt tempo, store omstillinger, hard konkurranse og ofte knappe tidsmarginer. Det er lett å komme til kort og falle utenfor både i forhold til målplaner – også som leder, medarbeider og medmenneske.

Vi ønsker best mulig måloppnåelse, trivsel og helse. I denne forelesningen får du nye innspill og løsningsforslag på kjente problemer som gjør livet lettere i det profesjonelle, men også personlig og privat.

Sammen vil vi finne ut hvordan vi kan levere på topp og ivareta oss selv og andre i en hektisk hverdag, med måloppnåelse og stort krav om gjennomføring.

Denne presentasjonen er spesifikt tilpasset for Lederne Innlandet på Mjøs-konferansen den 27. mars 2020, på Honne kurs- og konferansesenter på Biri.

Tradisjonen tro blir det i tillegg mye humor og sosialt samvær.

Innsjekk og lunch fra kl. 12.00. Middag på kvelden, og mulighet for overnatting.