Vellykket vekst- og attføringskonferanse

Årets konferanse for vekst- og attføringsbransjen ble raskt fulltegnet. Det var 60 forventningsfulle deltakere som møtte opp på Lillestrøm onsdag 11. november.

  • Per Fugelli

    Per Fugelli snakket om å lede med freidig mot. Foto: Lars Wiggen 

    Tekst og bilde: Lars Wiggen

Ledernes nestleder Liv Spjeld By ønsket velkommen. Første foredragsholder hadde meldt forfall og ble erstattet av statssekretær Anne Karin Olli. Hun satte fokus på hvordan kommunesammenslåing vil kunne få en positiv effekt for bransjen.

Bør bytte navn til fremføringsbransje

Krusedullfilosof Hans Christian Medlien som satte fokus på at det er et misforhold mellom hvordan hjernen vår fungerer og hvordan samfunnet ønsker at vi skal tenke. Hjernen jobber i kruseduller og ikke i rette linjer og bokser slik det ofte fremstilles når man ser en strategisk plan for en virksomhet. Når han fikk høre at deltakerne jobbet i vekst- og attføringsbransjen ble han litt i stuss og lurte på hvorfor man drev med attføring. Medlien mente «fremføring» var en langt bedre beskrivelse og tiltalte bransjen som «vekst- og fremføringsbransjen» resten av sitt filosofiske, underfundige og kloke budskap med en god porsjon humor.

Han var opptatt av at alle virksomheter som vil lykkes må ha kultur for å «si det», men like viktig er å har en kultur for «høre det». Det er i undringen de beste løsningene ofte finnes og hvis det ikke finnes undring og rom for undring kan man rett og slett gå glipp av de beste forslagene.

Per Fugelli rundet av dagen. 

Siste foredragsholder ut var Per Fugelli som snakket om å lede med freidig mot. Han startet med å stille det store spørsmålet; Hva er meningen med livet? Han mener det ikke er nok å bare være i livet – det er behov for mer for at livet skal gi mening. I denne sammenheng er sosialmedisineren Per Fugelli mest opptatt av humorens medisinske virkning og mener humor må brukes bevisst som et element i forebyggende arbeid med sykefravær.

Videre er Fugelli opptatt av at «elementærpartikkelen» i rollen som leder er møte mellom to. I dette møtet er det tre hovedelementer:

  • Viktig å være ærlig. Sette grenser i møte med andre også når det gjelder det ubehagelige
  • Den viktigste egenskapen vi kan ha, er at vi bryr oss
  • Vi må dele nakent. Det betyr at vi må våge å by på oss selv også når det er ubehagelig

Fugelli hadde også fokus på at mennesker er flokkdyr og har grunnleggende behov for å høre til i en flokk. Han siste oppfordring til deltakerne var å finne de viktige elementene i livet. Hva er viktig for deg, i ditt liv?

Ledernes vekst- og attføringsuvtvalg var strålende fornøyd med dagens konferanse og ser at dette er en viktig arena for våre medlemmer og tillitsvalgte i denne bransjen.